Vyzkoušejte nový web jízdních řádů, který pro vás připravujeme na adrese novejizdnirady.pmdp.cz
41
Platnost:
04.01.2021 → 31.12.2021
Vinice → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
B PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 23.12.2020 do 31.12.2020.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 25.11.2020 do 31.12.2020.
D PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 25.11.2020 do 22.12.2020.
E PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 23.12.2020 do 30.12.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Jede jen 31.12.2020.
F SOBOTA: Nejede od 05.09.2020 do 21.11.2020.
G SOBOTA: Nejede od 28.11.2020 do 19.12.2020.
H NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.09.2020 do 20.12.2020.
I NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 29.11.2020 do 27.12.2020.
K NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 29.11.2020 do 20.12.2020.
L NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen 24.12.2020, 26.12.2020 a 27.12.2020.
J NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.09.2020 do 24.12.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen 24.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 03SBBezbariérový spoj 03SABezbariérový spoj 03SDBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 36DBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 44CDBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 52DBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
05 00DBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CDBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 10DBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 20DBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 30DBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 36CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42DBezbariérový spoj 54CDBezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
06 00CDBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 02CBBezbariérový spoj 05CDBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 15CDBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 17CBBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20DBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 30DBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 32CBBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CDBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 45DBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 47CBBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CDBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
07 00ABezbariérový spoj 00DBezbariérový spoj 02CBBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CDBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 10DBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CDBezbariérový spoj 17CBBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 22CDBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CDBezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 35DBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 47SDBezbariérový spoj 47SABezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 54CDBezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj  
08 02SDBezbariérový spoj 02SABezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10DBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CDBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CDBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 50DBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
09 02CDBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CDBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 26CDBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CDBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 50DBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
10 02CABezbariérový spoj 02CDBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CDBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 26CDBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CDBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 50DBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
11 02CABezbariérový spoj 02CDBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CDBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 26CDBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 38CDBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 50DBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
12 02ABezbariérový spoj 02DBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 35BBezbariérový spoj 38CDBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50DBezbariérový spoj  
13 02DBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 05BBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 14DBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 30CBBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj  
14 10BBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10DBezbariérový spoj 17CBBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 33DBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 47DBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj 54CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
15 00CABezbariérový spoj 00CDBezbariérový spoj 02BBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 06DBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 12CDBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 17CDBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 22DBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CDBezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 32CDBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37DBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 42CDBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 47CDBezbariérový spoj 52DBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj  
16 02CDBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 02BBezbariérový spoj 07DBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 12CDBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 17CDBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 22DBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CDBezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 32CDBezbariérový spoj 37DBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 42CDBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CDBezbariérový spoj 52DBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj  
17 02CABezbariérový spoj 02CDBezbariérový spoj 02CBBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07DBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 12CDBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 17CBBezbariérový spoj 17CDBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CDBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 32CBBezbariérový spoj 32CDBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CDBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42DBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CDBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 52SDBezbariérový spoj 52SABezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj  
18 02CBBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 03DBezbariérový spoj 09CABezbariérový spoj 09CDBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 15CDBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21DBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 27SABezbariérový spoj 27SDBezbariérový spoj 32CBBezbariérový spoj 33SABezbariérový spoj 33SDBezbariérový spoj 40SBBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CDBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 52CDBezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj  
19 00SBBezbariérový spoj 00DBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 07CDBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 26SABezbariérový spoj 26SDBezbariérový spoj 30CBBezbariérový spoj 33SDBezbariérový spoj 33SABezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 48SDBezbariérový spoj 48SABezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
20 00CBBezbariérový spoj 04CDBezbariérový spoj 04CABezbariérový spoj 10SBBezbariérový spoj 12SDBezbariérový spoj 12SABezbariérový spoj 20CDBezbariérový spoj 20SBBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 35CEBezbariérový spoj 35CDBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 50DBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50EBezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
21 05CABezbariérový spoj 05CDBezbariérový spoj 05CEBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj 20DBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CEBezbariérový spoj 35CDBezbariérový spoj 45DBezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 50CEBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj  
22 05CABezbariérový spoj 05CDBezbariérový spoj 05CEBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20EBezbariérový spoj 20DBezbariérový spoj 30SEBezbariérový spoj 30SABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 45SDBezbariérový spoj 45SEBezbariérový spoj 45SABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50EBezbariérový spoj 50DBezbariérový spoj  
23 05SABezbariérový spoj 05SDBezbariérový spoj 05SEBezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 35CEBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CDBezbariérový spoj  
Sobota
00 03SFBezbariérový spoj 03SGBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38FBezbariérový spoj 38GBezbariérový spoj  
05 05CGBezbariérový spoj 05CFBezbariérový spoj 15CGBezbariérový spoj 15CFBezbariérový spoj 30GBezbariérový spoj 30FBezbariérový spoj 45CFBezbariérový spoj 45CGBezbariérový spoj  
06 00CGBezbariérový spoj 00CFBezbariérový spoj 15FBezbariérový spoj 15GBezbariérový spoj 30CGBezbariérový spoj 30CFBezbariérový spoj 45CFBezbariérový spoj 45CGBezbariérový spoj  
07 02CFBezbariérový spoj 02CGBezbariérový spoj 17CGBezbariérový spoj 17CFBezbariérový spoj 33GBezbariérový spoj 33FBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
08 03CGBezbariérový spoj 03CFBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
09 03GBezbariérový spoj 03FBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
10 03CGBezbariérový spoj 03CFBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 33FBezbariérový spoj 33GBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
11 03CFBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
12 03GBezbariérový spoj 03FBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
13 03CFBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 33GBezbariérový spoj 33FBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
14 03CGBezbariérový spoj 03CFBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
15 03GBezbariérový spoj 03FBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
16 03CFBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 33GBezbariérový spoj 33FBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
17 03CGBezbariérový spoj 03CFBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
18 03CFBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 18GBezbariérový spoj 18FBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
19 03CFBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 18GBezbariérový spoj 18FBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48SFBezbariérový spoj 48SGBezbariérový spoj  
20 05CGBezbariérový spoj 05CFBezbariérový spoj 25CFBezbariérový spoj 25CGBezbariérový spoj 45FBezbariérový spoj 45GBezbariérový spoj  
21 05CFBezbariérový spoj 05CGBezbariérový spoj 25FBezbariérový spoj 25GBezbariérový spoj 45CFBezbariérový spoj 45CGBezbariérový spoj  
22 05CGBezbariérový spoj 05CFBezbariérový spoj 20FBezbariérový spoj 20GBezbariérový spoj 35SFBezbariérový spoj 35SGBezbariérový spoj 50FBezbariérový spoj 50GBezbariérový spoj  
23 05SFBezbariérový spoj 05SGBezbariérový spoj 35CFBezbariérový spoj 35CGBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 03SHBezbariérový spoj 03SIBezbariérový spoj 03SKBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38LBezbariérový spoj 38IBezbariérový spoj 38KBezbariérový spoj  
05 05CIBezbariérový spoj 05CKBezbariérový spoj 05CLBezbariérový spoj 15CIBezbariérový spoj 15CLBezbariérový spoj 15CKBezbariérový spoj 30IBezbariérový spoj 30KBezbariérový spoj 30LBezbariérový spoj 45CLBezbariérový spoj 45CIBezbariérový spoj 45CKBezbariérový spoj  
06 00CHBezbariérový spoj 00CIBezbariérový spoj 00CKBezbariérový spoj 15KBezbariérový spoj 15LBezbariérový spoj 15IBezbariérový spoj 30CLBezbariérový spoj 30CIBezbariérový spoj 30CKBezbariérový spoj 45CHBezbariérový spoj 45CKBezbariérový spoj 45CIBezbariérový spoj  
07 02CHBezbariérový spoj 02CKBezbariérový spoj 02CIBezbariérový spoj 17CHBezbariérový spoj 17CKBezbariérový spoj 17CIBezbariérový spoj 33KBezbariérový spoj 33HBezbariérový spoj 33IBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CKBezbariérový spoj 48CIBezbariérový spoj  
08 03CIBezbariérový spoj 03CKBezbariérový spoj 03CHBezbariérový spoj 18CKBezbariérový spoj 18CIBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 33CIBezbariérový spoj 33CKBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CIBezbariérový spoj 48CKBezbariérový spoj  
09 03IBezbariérový spoj 03KBezbariérový spoj 03HBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 18CIBezbariérový spoj 18CKBezbariérový spoj 33CKBezbariérový spoj 33CIBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CIBezbariérový spoj 48CKBezbariérový spoj  
10 03CHBezbariérový spoj 03CIBezbariérový spoj 03CKBezbariérový spoj 18CKBezbariérový spoj 18CIBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 33KBezbariérový spoj 33IBezbariérový spoj 33HBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CIBezbariérový spoj 48CKBezbariérový spoj  
11 03CKBezbariérový spoj 03CIBezbariérový spoj 03CHBezbariérový spoj 18CKBezbariérový spoj 18CIBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 33CIBezbariérový spoj 33CKBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CIBezbariérový spoj 48CKBezbariérový spoj  
12 03IBezbariérový spoj 03KBezbariérový spoj 03HBezbariérový spoj 18CKBezbariérový spoj 18CIBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 33CIBezbariérový spoj 33CKBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CIBezbariérový spoj 48CKBezbariérový spoj  
13 03CKBezbariérový spoj 03CIBezbariérový spoj 03CHBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 18CIBezbariérový spoj 18CKBezbariérový spoj 33KBezbariérový spoj 33IBezbariérový spoj 33HBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CIBezbariérový spoj 48CKBezbariérový spoj  
14 03CHBezbariérový spoj 03CIBezbariérový spoj 03CKBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 18CKBezbariérový spoj 18CIBezbariérový spoj 33CKBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 33CIBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CKBezbariérový spoj 48CIBezbariérový spoj  
15 03IBezbariérový spoj 03KBezbariérový spoj 03HBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 18CKBezbariérový spoj 18CIBezbariérový spoj 33CIBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 33CKBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CKBezbariérový spoj 48CIBezbariérový spoj  
16 03CHBezbariérový spoj 03CKBezbariérový spoj 03CIBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 18CKBezbariérový spoj 18CIBezbariérový spoj 33KBezbariérový spoj 33HBezbariérový spoj 33IBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CKBezbariérový spoj 48CIBezbariérový spoj  
17 03CHBezbariérový spoj 03CIBezbariérový spoj 03CKBezbariérový spoj 18CKBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 18CIBezbariérový spoj 33CIBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 33CKBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CKBezbariérový spoj 48CIBezbariérový spoj  
18 03CHBezbariérový spoj 03CKBezbariérový spoj 03CIBezbariérový spoj 18IBezbariérový spoj 18HBezbariérový spoj 18KBezbariérový spoj 33CIBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 33CKBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CKBezbariérový spoj 48CIBezbariérový spoj  
19 03CKBezbariérový spoj 03CIBezbariérový spoj 03CHBezbariérový spoj 18KBezbariérový spoj 18IBezbariérový spoj 18HBezbariérový spoj 33CKBezbariérový spoj 33CIBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 48SHBezbariérový spoj 48SIBezbariérový spoj 48SKBezbariérový spoj  
20 05CHBezbariérový spoj 05CIBezbariérový spoj 05CKBezbariérový spoj 25CJBezbariérový spoj 25CKBezbariérový spoj 25CIBezbariérový spoj 45JBezbariérový spoj 45IBezbariérový spoj 45KBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
21 05CJBezbariérový spoj 05CKBezbariérový spoj 05CIBezbariérový spoj 25JBezbariérový spoj 25IBezbariérový spoj 25KBezbariérový spoj 45CJBezbariérový spoj 45CIBezbariérový spoj 45CKBezbariérový spoj 47CNBezbariérový spoj  
22 05CKBezbariérový spoj 05CIBezbariérový spoj 05CJBezbariérový spoj 20KBezbariérový spoj 20IBezbariérový spoj 20JBezbariérový spoj 35SJBezbariérový spoj 35SIBezbariérový spoj 35SKBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 50KBezbariérový spoj 50JBezbariérový spoj 50IBezbariérový spoj  
23 05SJBezbariérový spoj 05SIBezbariérový spoj 05SKBezbariérový spoj 27CNBezbariérový spoj 35CJBezbariérový spoj 35CKBezbariérový spoj 35CIBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 11:12_20.01.2021