41
Platnost:
01.09.2020 → 22.12.2020
23.12.2020 → 31.12.2020
Slupská → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 23.12.2020 do 31.12.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 23.12.2020 do 31.12.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.09.2020 do 20.12.2020.
B NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 24.12.2020 do 27.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 03SABezbariérový spoj 03SPBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
05 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj  
06 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
07 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 47SABezbariérový spoj 47SPBezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj  
08 02SABezbariérový spoj 02SPBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
09 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
10 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
11 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
12 02ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
13 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
14 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj  
15 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
16 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
17 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 52SABezbariérový spoj 52SPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
18 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 09CPBezbariérový spoj 09CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 27SABezbariérový spoj 27SPBezbariérový spoj 33SABezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj  
19 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 26SPBezbariérový spoj 26SABezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 33SABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 48SABezbariérový spoj 48SPBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
20 04CPBezbariérový spoj 04CABezbariérový spoj 12SABezbariérový spoj 12SPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
21 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj  
22 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 30SPBezbariérový spoj 30SABezbariérový spoj 45SABezbariérový spoj 45SPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
23 05SABezbariérový spoj 05SPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj  
Sobota
00 03SBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38Bezbariérový spoj  
05 05CBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 30Bezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj  
06 00CBezbariérový spoj 15Bezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj  
07 02CBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 33Bezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
08 03CBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
09 03Bezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
10 03CBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 33Bezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
11 03CBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
12 03Bezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
13 03CBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 33Bezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
14 03CBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
15 03Bezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
16 03CBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 33Bezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
17 03CBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
18 03CBezbariérový spoj 18Bezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
19 03CBezbariérový spoj 18Bezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 48SBezbariérový spoj  
20 05CBezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 45Bezbariérový spoj  
21 05CBezbariérový spoj 25Bezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj  
22 05CBezbariérový spoj 20Bezbariérový spoj 35SBezbariérový spoj 50Bezbariérový spoj  
23 05SBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 03SNBezbariérový spoj 03SBBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38NBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj  
05 05CBBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 15CBBezbariérový spoj 15CNBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj  
06 00CBBezbariérový spoj 00CNBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 30CBBezbariérový spoj 30CNBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj  
07 02CNBezbariérový spoj 02CBBezbariérový spoj 17CBBezbariérový spoj 17CNBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
08 03CBBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
09 03BBezbariérový spoj 03NBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
10 03CBBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
11 03CNBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
12 03BBezbariérový spoj 03NBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
13 03CNBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
14 03CBBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
15 03BBezbariérový spoj 03NBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
16 03CNBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
17 03CBBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
18 03CNBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
19 03CNBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48SNBezbariérový spoj 48SBBezbariérový spoj  
20 05CBBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj  
21 05CNBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj  
22 05CBBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 35SNBezbariérový spoj 35SBBezbariérový spoj 50NBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj  
23 05SNBezbariérový spoj 05SBBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:16_30.09.2020