41
Platnost:
01.09.2020 → 22.12.2020
23.12.2020 → 31.12.2020
Hodonínská → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 23.12.2020 do 31.12.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 23.12.2020 do 31.12.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.09.2020 do 20.12.2020.
B NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 24.12.2020 do 27.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 04SABezbariérový spoj 04SPBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 39ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
05 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 56CABezbariérový spoj 56CPBezbariérový spoj  
06 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
07 02ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 24CPBezbariérový spoj 24CABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 49SABezbariérový spoj 49SPBezbariérový spoj 56CABezbariérový spoj 56CPBezbariérový spoj  
08 04SABezbariérový spoj 04SPBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
09 04CABezbariérový spoj 04CPBezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
10 04CPBezbariérový spoj 04CABezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
11 04CPBezbariérový spoj 04CABezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
12 04ABezbariérový spoj 04PBezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
13 04PBezbariérový spoj 04ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
14 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 56CABezbariérový spoj 56CPBezbariérový spoj  
15 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 29CPBezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 44CABezbariérový spoj 44CPBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 59CABezbariérový spoj 59CPBezbariérový spoj  
16 04CABezbariérový spoj 04CPBezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 29CPBezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 44CABezbariérový spoj 44CPBezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj 59CABezbariérový spoj 59CPBezbariérový spoj  
17 04CPBezbariérový spoj 04CABezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 29CPBezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 39CABezbariérový spoj 39CPBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 54SABezbariérový spoj 54SPBezbariérový spoj 59CABezbariérový spoj 59CPBezbariérový spoj  
18 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 11CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 29SABezbariérový spoj 29SPBezbariérový spoj 35SABezbariérový spoj 35SPBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj  
19 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 09CPBezbariérový spoj 09CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 28SPBezbariérový spoj 28SABezbariérový spoj 35SPBezbariérový spoj 35SABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 50SABezbariérový spoj 50SPBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
20 06CPBezbariérový spoj 06CABezbariérový spoj 14SABezbariérový spoj 14SPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
21 06CABezbariérový spoj 06CPBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj  
22 06CABezbariérový spoj 06CPBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 31SPBezbariérový spoj 31SABezbariérový spoj 46SABezbariérový spoj 46SPBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj  
23 06SABezbariérový spoj 06SPBezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj  
Sobota
00 04SBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 39Bezbariérový spoj  
05 06CBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 31Bezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj  
06 02CBezbariérový spoj 17Bezbariérový spoj 32CBezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
07 03CBezbariérový spoj 19CBezbariérový spoj 35Bezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj  
08 05CBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj  
09 05Bezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj  
10 05CBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 35Bezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj  
11 05CBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj  
12 05Bezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj  
13 05CBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 35Bezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj  
14 05CBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj  
15 05Bezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj  
16 05CBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 35Bezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj  
17 05CBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj  
18 05CBezbariérový spoj 20Bezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj  
19 05CBezbariérový spoj 20Bezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 50SBezbariérový spoj  
20 07CBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 47Bezbariérový spoj  
21 07CBezbariérový spoj 27Bezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj  
22 06CBezbariérový spoj 21Bezbariérový spoj 36SBezbariérový spoj 51Bezbariérový spoj  
23 06SBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 04SNBezbariérový spoj 04SBBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 39NBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj  
05 06CBBezbariérový spoj 06CNBezbariérový spoj 16CBBezbariérový spoj 16CNBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 46CNBezbariérový spoj 46CBBezbariérový spoj  
06 02CBBezbariérový spoj 02CNBezbariérový spoj 17NBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 32CBBezbariérový spoj 32CNBezbariérový spoj 47CNBezbariérový spoj 47CBBezbariérový spoj  
07 03CNBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 19CBBezbariérový spoj 19CNBezbariérový spoj 35BBezbariérový spoj 35NBezbariérový spoj 50CNBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj  
08 05CBBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 20CNBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 50CNBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj  
09 05BBezbariérový spoj 05NBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 20CNBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 50CNBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj  
10 05CBBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 20CNBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 35NBezbariérový spoj 35BBezbariérový spoj 50CNBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj  
11 05CNBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 20CNBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 50CNBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj  
12 05BBezbariérový spoj 05NBezbariérový spoj 20CNBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 50CNBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj  
13 05CNBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 20CNBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 35BBezbariérový spoj 35NBezbariérový spoj 50CNBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj  
14 05CBBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 20CNBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 50CNBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj  
15 05BBezbariérový spoj 05NBezbariérový spoj 20CNBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 50CNBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj  
16 05CNBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 20CNBezbariérový spoj 35BBezbariérový spoj 35NBezbariérový spoj 50CNBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj  
17 05CBBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 20CNBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 50CNBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj  
18 05CNBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 50CNBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj  
19 05CNBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 50SNBezbariérový spoj 50SBBezbariérový spoj  
20 07CBBezbariérový spoj 07CNBezbariérový spoj 27CNBezbariérový spoj 27CBBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
21 07CNBezbariérový spoj 07CBBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 46CNBezbariérový spoj 46CBBezbariérový spoj  
22 06CBBezbariérový spoj 06CNBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 36SNBezbariérový spoj 36SBBezbariérový spoj 51NBezbariérový spoj 51BBezbariérový spoj  
23 06SNBezbariérový spoj 06SBBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:16_30.09.2020