41
Platnost:
01.09.2020 → 22.12.2020
23.12.2020 → 31.12.2020
Brněnská → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 01.09.2020 do 22.12.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 01.09.2020 do 22.12.2020.
B SOBOTA: Nejede od 11.01.2020 do 29.08.2020.
D SOBOTA: Nejede od 05.09.2020 do 19.12.2020.
E NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 06.09.2020 do 20.12.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.09.2020 do 20.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 05SABezbariérový spoj 05SPBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
05 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 18CPBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 39CABezbariérový spoj 39CPBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
06 03CPBezbariérový spoj 03CABezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 18CPBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj 53CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj  
07 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 44CABezbariérový spoj 44CPBezbariérový spoj 50SABezbariérový spoj 50SPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
08 05SABezbariérový spoj 05SPBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
09 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 29CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
10 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 29CPBezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
11 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 29CPBezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
12 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
13 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj  
14 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
15 03CABezbariérový spoj 03CPBezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
16 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
17 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 55SABezbariérový spoj 55SPBezbariérový spoj  
18 00CABezbariérový spoj 00CPBezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 18CPBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 30SABezbariérový spoj 30SPBezbariérový spoj 36SABezbariérový spoj 36SPBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
19 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 29SPBezbariérový spoj 29SABezbariérový spoj 36SPBezbariérový spoj 36SABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 51SABezbariérový spoj 51SPBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
20 07CPBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 15SABezbariérový spoj 15SPBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
21 07CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj  
22 07CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 32SPBezbariérový spoj 32SABezbariérový spoj 47SABezbariérový spoj 47SPBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
23 07SABezbariérový spoj 07SPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj  
Sobota
00 05SBBezbariérový spoj 05SDBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 40BBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj  
05 07CDBezbariérový spoj 07CBBezbariérový spoj 17CDBezbariérový spoj 17CBBezbariérový spoj 32DBezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 47CBBezbariérový spoj 47CDBezbariérový spoj  
06 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
07 04CBBezbariérový spoj 04CDBezbariérový spoj 20CDBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 36DBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
08 06CDBezbariérový spoj 06CBBezbariérový spoj 21CDBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 36CDBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
09 06DBezbariérový spoj 06BBezbariérový spoj 21CDBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 36CDBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
10 06CDBezbariérový spoj 06CBBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 21CDBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 36DBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
11 06CBBezbariérový spoj 06CDBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 21CDBezbariérový spoj 36CDBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
12 06DBezbariérový spoj 06BBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 21CDBezbariérový spoj 36CDBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
13 06CBBezbariérový spoj 06CDBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 21CDBezbariérový spoj 36DBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
14 06CDBezbariérový spoj 06CBBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 21CDBezbariérový spoj 36CDBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
15 06DBezbariérový spoj 06BBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 21CDBezbariérový spoj 36CDBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
16 06CBBezbariérový spoj 06CDBezbariérový spoj 21CDBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 36DBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
17 06CDBezbariérový spoj 06CBBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 21CDBezbariérový spoj 36CDBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
18 06CBBezbariérový spoj 06CDBezbariérový spoj 21DBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 36CDBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
19 06CBBezbariérový spoj 06CDBezbariérový spoj 21DBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 36CDBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 51SBBezbariérový spoj 51SDBezbariérový spoj  
20 08CDBezbariérový spoj 08CBBezbariérový spoj 28CBBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 48BBezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj  
21 08CBBezbariérový spoj 08CDBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 47CBBezbariérový spoj 47CDBezbariérový spoj  
22 07CDBezbariérový spoj 07CBBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22DBezbariérový spoj 37SBBezbariérový spoj 37SDBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj 52DBezbariérový spoj  
23 07SBBezbariérový spoj 07SDBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 37CDBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 05SEBezbariérový spoj 05SNBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 40EBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj  
05 07CNBezbariérový spoj 07CEBezbariérový spoj 17CNBezbariérový spoj 17CEBezbariérový spoj 32NBezbariérový spoj 32EBezbariérový spoj 47CEBezbariérový spoj 47CNBezbariérový spoj  
06 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
07 04CEBezbariérový spoj 04CNBezbariérový spoj 20CNBezbariérový spoj 20CEBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 36EBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
08 06CNBezbariérový spoj 06CEBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 21CEBezbariérový spoj 36CEBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
09 06NBezbariérový spoj 06EBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 21CEBezbariérový spoj 36CEBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
10 06CNBezbariérový spoj 06CEBezbariérový spoj 21CEBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 36EBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
11 06CEBezbariérový spoj 06CNBezbariérový spoj 21CEBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 36CEBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
12 06NBezbariérový spoj 06EBezbariérový spoj 21CEBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 36CEBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
13 06CEBezbariérový spoj 06CNBezbariérový spoj 21CEBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 36EBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
14 06CNBezbariérový spoj 06CEBezbariérový spoj 21CEBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 36CEBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
15 06NBezbariérový spoj 06EBezbariérový spoj 21CEBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 36CEBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
16 06CEBezbariérový spoj 06CNBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 21CEBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 36EBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
17 06CNBezbariérový spoj 06CEBezbariérový spoj 21CEBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 36CEBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
18 06CEBezbariérový spoj 06CNBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 21EBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 36CEBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
19 06CEBezbariérový spoj 06CNBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 21EBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 36CEBezbariérový spoj 51SEBezbariérový spoj 51SNBezbariérový spoj  
20 08CNBezbariérový spoj 08CEBezbariérový spoj 28CEBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 48EBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj  
21 08CEBezbariérový spoj 08CNBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 47CEBezbariérový spoj 47CNBezbariérový spoj  
22 07CNBezbariérový spoj 07CEBezbariérový spoj 22EBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37SEBezbariérový spoj 37SNBezbariérový spoj 52EBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj  
23 07SEBezbariérový spoj 07SNBezbariérový spoj 37CEBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 6:42_18.09.2020