41
Platnost:
01.09.2020 → 22.12.2020
23.12.2020 → 31.12.2020
Brněnská → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 23.12.2020 do 31.12.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 23.12.2020 do 31.12.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.09.2020 do 20.12.2020.
B NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 24.12.2020 do 27.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 05SABezbariérový spoj 05SPBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
05 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 18CPBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 39CABezbariérový spoj 39CPBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
06 03CPBezbariérový spoj 03CABezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 18CPBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj 53CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj  
07 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 44CABezbariérový spoj 44CPBezbariérový spoj 50SABezbariérový spoj 50SPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
08 05SABezbariérový spoj 05SPBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
09 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 29CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
10 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 29CPBezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
11 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 29CPBezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
12 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
13 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj  
14 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
15 03CABezbariérový spoj 03CPBezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
16 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
17 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 55SABezbariérový spoj 55SPBezbariérový spoj  
18 00CABezbariérový spoj 00CPBezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 18CPBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 30SABezbariérový spoj 30SPBezbariérový spoj 36SABezbariérový spoj 36SPBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
19 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 29SPBezbariérový spoj 29SABezbariérový spoj 36SPBezbariérový spoj 36SABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 51SABezbariérový spoj 51SPBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
20 07CPBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 15SABezbariérový spoj 15SPBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
21 07CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj  
22 07CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 32SPBezbariérový spoj 32SABezbariérový spoj 47SABezbariérový spoj 47SPBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
23 07SABezbariérový spoj 07SPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj  
Sobota
00 05SBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 40Bezbariérový spoj  
05 07CBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 32Bezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
06 03CBezbariérový spoj 18Bezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
07 04CBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 36Bezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
08 06CBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
09 06Bezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
10 06CBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 36Bezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
11 06CBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
12 06Bezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
13 06CBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 36Bezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
14 06CBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
15 06Bezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
16 06CBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 36Bezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
17 06CBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
18 06CBezbariérový spoj 21Bezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
19 06CBezbariérový spoj 21Bezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 51SBezbariérový spoj  
20 08CBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 48Bezbariérový spoj  
21 08CBezbariérový spoj 28Bezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
22 07CBezbariérový spoj 22Bezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 52Bezbariérový spoj  
23 07SBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 05SNBezbariérový spoj 05SBBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 40NBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj  
05 07CBBezbariérový spoj 07CNBezbariérový spoj 17CBBezbariérový spoj 17CNBezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 32NBezbariérový spoj 47CNBezbariérový spoj 47CBBezbariérový spoj  
06 03CBBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
07 04CNBezbariérový spoj 04CBBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 20CNBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
08 06CBBezbariérový spoj 06CNBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
09 06BBezbariérový spoj 06NBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
10 06CBBezbariérový spoj 06CNBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
11 06CNBezbariérový spoj 06CBBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
12 06BBezbariérový spoj 06NBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
13 06CNBezbariérový spoj 06CBBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
14 06CBBezbariérový spoj 06CNBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
15 06BBezbariérový spoj 06NBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
16 06CNBezbariérový spoj 06CBBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
17 06CBBezbariérový spoj 06CNBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
18 06CNBezbariérový spoj 06CBBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
19 06CNBezbariérový spoj 06CBBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 51SNBezbariérový spoj 51SBBezbariérový spoj  
20 08CBBezbariérový spoj 08CNBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CBBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj 48BBezbariérový spoj  
21 08CNBezbariérový spoj 08CBBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 47CNBezbariérový spoj 47CBBezbariérový spoj  
22 07CBBezbariérový spoj 07CNBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 37SNBezbariérový spoj 37SBBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
23 07SNBezbariérový spoj 07SBBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:16_30.09.2020