41
Platnost:
01.09.2020 → 22.12.2020
23.12.2020 → 31.12.2020
Amfiteátr → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 23.12.2020 do 31.12.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 23.12.2020 do 31.12.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.09.2020 do 20.12.2020.
B NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 24.12.2020 do 27.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 06SABezbariérový spoj 06SPBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 41ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
05 04PBezbariérový spoj 04ABezbariérový spoj 09CPBezbariérový spoj 09CABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 29CPBezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj  
06 04CPBezbariérový spoj 04CABezbariérový spoj 09CABezbariérový spoj 09CPBezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 29CPBezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 39CPBezbariérový spoj 39CABezbariérový spoj 44CABezbariérový spoj 44CPBezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj 59CABezbariérový spoj 59CPBezbariérový spoj  
07 04ABezbariérový spoj 04PBezbariérový spoj 09CPBezbariérový spoj 09CABezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 18CPBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 51SABezbariérový spoj 51SPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj  
08 06SABezbariérový spoj 06SPBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 24CPBezbariérový spoj 24CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 44CABezbariérový spoj 44CPBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
09 06CABezbariérový spoj 06CPBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 18CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
10 06CPBezbariérový spoj 06CABezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 18CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
11 06CPBezbariérový spoj 06CABezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 18CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
12 06ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
13 06PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 44CPBezbariérový spoj 44CABezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 59CABezbariérový spoj 59CPBezbariérový spoj  
14 14ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 29CPBezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 44CABezbariérový spoj 44CPBezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj  
15 04CABezbariérový spoj 04CPBezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 21CPBezbariérový spoj 21CABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 31CABezbariérový spoj 31CPBezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
16 01CPBezbariérový spoj 01CABezbariérový spoj 06CPBezbariérový spoj 06CABezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 21CABezbariérový spoj 21CPBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 31CPBezbariérový spoj 31CABezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
17 01CPBezbariérový spoj 01CABezbariérový spoj 06CABezbariérový spoj 06CPBezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 21CPBezbariérový spoj 21CABezbariérový spoj 31CABezbariérový spoj 31CPBezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 56SABezbariérový spoj 56SPBezbariérový spoj  
18 01CABezbariérový spoj 01CPBezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 31SABezbariérový spoj 31SPBezbariérový spoj 37SABezbariérový spoj 37SPBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj 56CABezbariérový spoj 56CPBezbariérový spoj  
19 04ABezbariérový spoj 04PBezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 11CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 30SPBezbariérový spoj 30SABezbariérový spoj 37SPBezbariérový spoj 37SABezbariérový spoj 44CPBezbariérový spoj 44CABezbariérový spoj 52SABezbariérový spoj 52SPBezbariérový spoj  
20 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 16SABezbariérový spoj 16SPBezbariérový spoj 24CABezbariérový spoj 24CPBezbariérový spoj 39CPBezbariérový spoj 39CABezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
21 08CABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj 53CPBezbariérový spoj  
22 08CABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 33SABezbariérový spoj 48SABezbariérový spoj 48SPBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
23 08SABezbariérový spoj 08SPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj  
Sobota
00 06SBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 41Bezbariérový spoj  
05 08CBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 33Bezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
06 04CBezbariérový spoj 19Bezbariérový spoj 34CBezbariérový spoj 49CBezbariérový spoj  
07 05CBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 37Bezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
08 07CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
09 07Bezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
10 07CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 37Bezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
11 07CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
12 07Bezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
13 07CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 37Bezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
14 07CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
15 07Bezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
16 07CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 37Bezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
17 07CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
18 07CBezbariérový spoj 22Bezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
19 07CBezbariérový spoj 22Bezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj  
20 09CBezbariérový spoj 29CBezbariérový spoj 49Bezbariérový spoj  
21 09CBezbariérový spoj 29Bezbariérový spoj 48CBezbariérový spoj  
22 08CBezbariérový spoj 23Bezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 53Bezbariérový spoj  
23 08SBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 06SNBezbariérový spoj 06SBBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 41NBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj  
05 08CBBezbariérový spoj 08CNBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
06 04CBBezbariérový spoj 04CNBezbariérový spoj 19NBezbariérový spoj 19BBezbariérový spoj 34CBBezbariérový spoj 34CNBezbariérový spoj 49CNBezbariérový spoj 49CBBezbariérový spoj  
07 05CNBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj  
08 07CBBezbariérový spoj 07CNBezbariérový spoj 22CBBezbariérový spoj 22CNBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj  
09 07BBezbariérový spoj 07NBezbariérový spoj 22CBBezbariérový spoj 22CNBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj  
10 07CBBezbariérový spoj 07CNBezbariérový spoj 22CNBezbariérový spoj 22CBBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj  
11 07CNBezbariérový spoj 07CBBezbariérový spoj 22CNBezbariérový spoj 22CBBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj  
12 07BBezbariérový spoj 07NBezbariérový spoj 22CNBezbariérový spoj 22CBBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj  
13 07CNBezbariérový spoj 07CBBezbariérový spoj 22CNBezbariérový spoj 22CBBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj  
14 07CBBezbariérový spoj 07CNBezbariérový spoj 22CNBezbariérový spoj 22CBBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj  
15 07BBezbariérový spoj 07NBezbariérový spoj 22CNBezbariérový spoj 22CBBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj  
16 07CNBezbariérový spoj 07CBBezbariérový spoj 22CBBezbariérový spoj 22CNBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj  
17 07CBBezbariérový spoj 07CNBezbariérový spoj 22CNBezbariérový spoj 22CBBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj  
18 07CNBezbariérový spoj 07CBBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj  
19 07CNBezbariérový spoj 07CBBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 52SNBezbariérový spoj 52SBBezbariérový spoj  
20 09CBBezbariérový spoj 09CNBezbariérový spoj 29CNBezbariérový spoj 29CBBezbariérový spoj 49NBezbariérový spoj 49BBezbariérový spoj  
21 09CNBezbariérový spoj 09CBBezbariérový spoj 29NBezbariérový spoj 29BBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
22 08CBBezbariérový spoj 08CNBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 38SNBezbariérový spoj 38SBBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
23 08SNBezbariérový spoj 08SBBezbariérový spoj 38CNBezbariérový spoj 38CBBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:16_30.09.2020