41
Platnost:
01.09.2020 → 22.12.2020
23.12.2020 → 31.12.2020
Rondel → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 23.12.2020 do 31.12.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 23.12.2020 do 31.12.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.09.2020 do 20.12.2020.
B NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 24.12.2020 do 27.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 09SABezbariérový spoj 09SPBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
05 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj  
06 01CPBezbariérový spoj 01CABezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
07 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 55SABezbariérový spoj 55SPBezbariérový spoj  
08 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 10SABezbariérový spoj 10SPBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
09 10CABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
10 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
11 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
12 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
13 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
14 03CABezbariérový spoj 03CPBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
15 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
16 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
17 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
18 00SABezbariérový spoj 00SPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 34SABezbariérový spoj 34SPBezbariérový spoj 40SABezbariérový spoj 40SPBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
19 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 33SABezbariérový spoj 40SABezbariérový spoj 40SPBezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 55SABezbariérový spoj 55SPBezbariérový spoj  
20 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 11CABezbariérový spoj 19SABezbariérový spoj 19SPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
21 11CABezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 56CABezbariérový spoj 56CPBezbariérový spoj  
22 11CABezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 36SPBezbariérový spoj 36SABezbariérový spoj 51SABezbariérový spoj 51SPBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
23 11SABezbariérový spoj 11SPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj  
Sobota
00 09SBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 44Bezbariérový spoj  
05 11CBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 36Bezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
06 07CBezbariérový spoj 22Bezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
07 08CBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 40Bezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
08 10CBezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
09 10Bezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
10 10CBezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 40Bezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
11 10CBezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
12 10Bezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
13 10CBezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 40Bezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
14 10CBezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
15 10Bezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
16 10CBezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 40Bezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
17 10CBezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
18 10CBezbariérový spoj 25Bezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
19 10CBezbariérový spoj 25Bezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj  
20 12CBezbariérový spoj 32CBezbariérový spoj 52Bezbariérový spoj  
21 12CBezbariérový spoj 32Bezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
22 11CBezbariérový spoj 26Bezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 56Bezbariérový spoj  
23 11SBezbariérový spoj 41CBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 09SNBezbariérový spoj 09SBBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 44NBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj  
05 11CBBezbariérový spoj 11CNBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
06 07CBBezbariérový spoj 07CNBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj  
07 08CNBezbariérový spoj 08CBBezbariérový spoj 24CBBezbariérový spoj 24CNBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
08 10CBBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
09 10BBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
10 10CBBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
11 10CNBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
12 10BBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
13 10CNBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
14 10CBBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
15 10BBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
16 10CNBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
17 10CBBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
18 10CNBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
19 10CNBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55SNBezbariérový spoj 55SBBezbariérový spoj  
20 12CBBezbariérový spoj 12CNBezbariérový spoj 32CNBezbariérový spoj 32CBBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
21 12CNBezbariérový spoj 12CBBezbariérový spoj 32NBezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
22 11CBBezbariérový spoj 11CNBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 41SNBezbariérový spoj 41SBBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj  
23 11SNBezbariérový spoj 11SBBezbariérový spoj 41CNBezbariérový spoj 41CBBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:16_30.09.2020