41
Platnost:
01.09.2020 → 22.12.2020
23.12.2020 → 31.12.2020
Zoologická zahrada → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 23.12.2020 do 31.12.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 23.12.2020 do 31.12.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.09.2020 do 20.12.2020.
B NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 24.12.2020 do 27.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 07SABezbariérový spoj 07SPBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
05 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 59CABezbariérový spoj 59CPBezbariérový spoj  
06 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
07 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 52SABezbariérový spoj 52SPBezbariérový spoj 59CABezbariérový spoj 59CPBezbariérový spoj  
08 07SABezbariérový spoj 07SPBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
09 07CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 31CABezbariérový spoj 31CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
10 07CPBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 31CABezbariérový spoj 31CPBezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
11 07CPBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 31CABezbariérový spoj 31CPBezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
12 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
13 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
14 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 59CABezbariérový spoj 59CPBezbariérový spoj  
15 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
16 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
17 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj 57SABezbariérový spoj 57SPBezbariérový spoj  
18 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 32SABezbariérový spoj 32SPBezbariérový spoj 38SABezbariérový spoj 38SPBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
19 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 18CPBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 31SPBezbariérový spoj 31SABezbariérový spoj 38SPBezbariérový spoj 38SABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 53SABezbariérový spoj 53SPBezbariérový spoj  
20 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 09CPBezbariérový spoj 09CABezbariérový spoj 17SABezbariérový spoj 17SPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
21 09CABezbariérový spoj 09CPBezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 39CPBezbariérový spoj 39CABezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj  
22 09CABezbariérový spoj 09CPBezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 34SPBezbariérový spoj 34SABezbariérový spoj 49SABezbariérový spoj 49SPBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
23 09SABezbariérový spoj 09SPBezbariérový spoj 39CABezbariérový spoj 39CPBezbariérový spoj  
Sobota
00 07SBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 42Bezbariérový spoj  
05 09CBezbariérový spoj 19CBezbariérový spoj 34Bezbariérový spoj 49CBezbariérový spoj  
06 05CBezbariérový spoj 20Bezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj  
07 06CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 38Bezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
08 08CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
09 08Bezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
10 08CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 38Bezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
11 08CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
12 08Bezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
13 08CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 38Bezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
14 08CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
15 08Bezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
16 08CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 38Bezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
17 08CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
18 08CBezbariérový spoj 23Bezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
19 08CBezbariérový spoj 23Bezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj  
20 10CBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 50Bezbariérový spoj  
21 10CBezbariérový spoj 30Bezbariérový spoj 49CBezbariérový spoj  
22 09CBezbariérový spoj 24Bezbariérový spoj 39SBezbariérový spoj 54Bezbariérový spoj  
23 09SBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 07SNBezbariérový spoj 07SBBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 42NBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj  
05 09CBBezbariérový spoj 09CNBezbariérový spoj 19CBBezbariérový spoj 19CNBezbariérový spoj 34BBezbariérový spoj 34NBezbariérový spoj 49CNBezbariérový spoj 49CBBezbariérový spoj  
06 05CBBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 50CNBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj  
07 06CNBezbariérový spoj 06CBBezbariérový spoj 22CBBezbariérový spoj 22CNBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
08 08CBBezbariérový spoj 08CNBezbariérový spoj 23CBBezbariérový spoj 23CNBezbariérový spoj 38CNBezbariérový spoj 38CBBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
09 08BBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 23CBBezbariérový spoj 23CNBezbariérový spoj 38CNBezbariérový spoj 38CBBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
10 08CBBezbariérový spoj 08CNBezbariérový spoj 23CNBezbariérový spoj 23CBBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
11 08CNBezbariérový spoj 08CBBezbariérový spoj 23CNBezbariérový spoj 23CBBezbariérový spoj 38CBBezbariérový spoj 38CNBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
12 08BBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 23CNBezbariérový spoj 23CBBezbariérový spoj 38CBBezbariérový spoj 38CNBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
13 08CNBezbariérový spoj 08CBBezbariérový spoj 23CNBezbariérový spoj 23CBBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
14 08CBBezbariérový spoj 08CNBezbariérový spoj 23CNBezbariérový spoj 23CBBezbariérový spoj 38CBBezbariérový spoj 38CNBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
15 08BBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 23CNBezbariérový spoj 23CBBezbariérový spoj 38CBBezbariérový spoj 38CNBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
16 08CNBezbariérový spoj 08CBBezbariérový spoj 23CBBezbariérový spoj 23CNBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
17 08CBBezbariérový spoj 08CNBezbariérový spoj 23CNBezbariérový spoj 23CBBezbariérový spoj 38CBBezbariérový spoj 38CNBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
18 08CNBezbariérový spoj 08CBBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 38CBBezbariérový spoj 38CNBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
19 08CNBezbariérový spoj 08CBBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 38CBBezbariérový spoj 38CNBezbariérový spoj 53SNBezbariérový spoj 53SBBezbariérový spoj  
20 10CBBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 30CNBezbariérový spoj 30CBBezbariérový spoj 50NBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj  
21 10CNBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 49CNBezbariérový spoj 49CBBezbariérový spoj  
22 09CBBezbariérový spoj 09CNBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 24BBezbariérový spoj 39SNBezbariérový spoj 39SBBezbariérový spoj 54NBezbariérový spoj 54BBezbariérový spoj  
23 09SNBezbariérový spoj 09SBBezbariérový spoj 39CNBezbariérový spoj 39CBBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:16_30.09.2020