41
Platnost:
01.09.2020 → 22.12.2020
23.12.2020 → 31.12.2020
Sady Pětatřicátníků → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 01.09.2020 do 22.12.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 01.09.2020 do 22.12.2020.
S SOBOTA: Nejede od 15.02.2020 do 29.08.2020.
B SOBOTA: Nejede od 05.09.2020 do 19.12.2020.
D NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 06.09.2020 do 20.12.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.09.2020 do 20.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 46ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj  
05 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
06 04CPBezbariérový spoj 04CABezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
07 00CABezbariérový spoj 00CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj  
08 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 31CABezbariérový spoj 31CPBezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj  
09 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj  
10 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj  
11 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj  
12 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj  
13 01PBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 44CABezbariérový spoj 44CPBezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
14 06CABezbariérový spoj 06CPBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
15 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 11CABezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj 53CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj  
16 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj 53CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj  
17 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj  
18 08CABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj  
19 03CABezbariérový spoj 03CPBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj  
20 06PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
21 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj  
22 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
23 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 46SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj  
05 13CBBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 23CBBezbariérový spoj 23CSBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 53CSBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
06 10CBBezbariérový spoj 10CSBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CSBezbariérový spoj 55CSBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
07 10CSBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 26CBBezbariérový spoj 26CSBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 57CSBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
08 12CBBezbariérový spoj 12CSBezbariérový spoj 27CBBezbariérový spoj 27CSBezbariérový spoj 42CSBezbariérový spoj 42CBBezbariérový spoj 57CSBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
09 12BBezbariérový spoj 12SBezbariérový spoj 27CBBezbariérový spoj 27CSBezbariérový spoj 42CSBezbariérový spoj 42CBBezbariérový spoj 57CSBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
10 12CBBezbariérový spoj 12CSBezbariérový spoj 27CSBezbariérový spoj 27CBBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 57CSBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
11 12CSBezbariérový spoj 12CBBezbariérový spoj 27CSBezbariérový spoj 27CBBezbariérový spoj 42CBBezbariérový spoj 42CSBezbariérový spoj 57CSBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
12 12BBezbariérový spoj 12SBezbariérový spoj 27CSBezbariérový spoj 27CBBezbariérový spoj 42CBBezbariérový spoj 42CSBezbariérový spoj 57CSBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
13 12CSBezbariérový spoj 12CBBezbariérový spoj 27CSBezbariérový spoj 27CBBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 57CSBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
14 12CBBezbariérový spoj 12CSBezbariérový spoj 27CSBezbariérový spoj 27CBBezbariérový spoj 42CBBezbariérový spoj 42CSBezbariérový spoj 57CSBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
15 12BBezbariérový spoj 12SBezbariérový spoj 27CSBezbariérový spoj 27CBBezbariérový spoj 42CBBezbariérový spoj 42CSBezbariérový spoj 57CSBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
16 12CSBezbariérový spoj 12CBBezbariérový spoj 27CBBezbariérový spoj 27CSBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 57CSBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
17 12CBBezbariérový spoj 12CSBezbariérový spoj 27CSBezbariérový spoj 27CBBezbariérový spoj 42CBBezbariérový spoj 42CSBezbariérový spoj 57CSBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
18 12CSBezbariérový spoj 12CBBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 42CBBezbariérový spoj 42CSBezbariérový spoj 57CSBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
19 12CBBezbariérový spoj 12CSBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 42CSBezbariérový spoj 42CBBezbariérový spoj  
20 14CBBezbariérový spoj 14CSBezbariérový spoj 34CSBezbariérový spoj 34CBBezbariérový spoj 54SBezbariérový spoj 54BBezbariérový spoj  
21 14CSBezbariérový spoj 14CBBezbariérový spoj 34SBezbariérový spoj 34BBezbariérový spoj 53CSBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
22 13CSBezbariérový spoj 13CBBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
23 43CSBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 46DBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj  
05 13CNBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 23CNBezbariérový spoj 23CDBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38DBezbariérový spoj 53CDBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj  
06 10CNBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
07 10CDBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 26CNBezbariérový spoj 26CDBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42DBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
08 12CNBezbariérový spoj 12CDBezbariérový spoj 27CNBezbariérový spoj 27CDBezbariérový spoj 42CDBezbariérový spoj 42CNBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
09 12NBezbariérový spoj 12DBezbariérový spoj 27CNBezbariérový spoj 27CDBezbariérový spoj 42CDBezbariérový spoj 42CNBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
10 12CNBezbariérový spoj 12CDBezbariérový spoj 27CDBezbariérový spoj 27CNBezbariérový spoj 42DBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
11 12CDBezbariérový spoj 12CNBezbariérový spoj 27CDBezbariérový spoj 27CNBezbariérový spoj 42CNBezbariérový spoj 42CDBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
12 12NBezbariérový spoj 12DBezbariérový spoj 27CDBezbariérový spoj 27CNBezbariérový spoj 42CNBezbariérový spoj 42CDBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
13 12CDBezbariérový spoj 12CNBezbariérový spoj 27CDBezbariérový spoj 27CNBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42DBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
14 12CNBezbariérový spoj 12CDBezbariérový spoj 27CDBezbariérový spoj 27CNBezbariérový spoj 42CNBezbariérový spoj 42CDBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
15 12NBezbariérový spoj 12DBezbariérový spoj 27CDBezbariérový spoj 27CNBezbariérový spoj 42CNBezbariérový spoj 42CDBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
16 12CDBezbariérový spoj 12CNBezbariérový spoj 27CNBezbariérový spoj 27CDBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42DBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
17 12CNBezbariérový spoj 12CDBezbariérový spoj 27CDBezbariérový spoj 27CNBezbariérový spoj 42CNBezbariérový spoj 42CDBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
18 12CDBezbariérový spoj 12CNBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 27DBezbariérový spoj 42CNBezbariérový spoj 42CDBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
19 12CNBezbariérový spoj 12CDBezbariérový spoj 27DBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 42CDBezbariérový spoj 42CNBezbariérový spoj  
20 14CNBezbariérový spoj 14CDBezbariérový spoj 34CDBezbariérový spoj 34CNBezbariérový spoj 54DBezbariérový spoj 54NBezbariérový spoj  
21 14CDBezbariérový spoj 14CNBezbariérový spoj 34DBezbariérový spoj 34NBezbariérový spoj 53CDBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj  
22 13CDBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj  
23 43CDBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:11_24.09.2020