30
Platnost:
01.09.2020 → 30.09.2020
01.10.2020 → 22.12.2020
23.12.2020 → 31.12.2020
Bolevecká náves → Borská pole
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
B Končí v zastávce Bory.
P Končí v zastávce Panasonic.
C PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 01.09.2020 do 30.09.2020.
D PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 15.06.2020 do 31.08.2020.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 15.06.2020 do 22.12.2020.
E SOBOTA: Jede jen od 05.09.2020 do 26.09.2020.
S SOBOTA: Nejede od 13.06.2020 do 19.12.2020.
F SOBOTA: Jede jen od 13.06.2020 do 29.08.2020.
G NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 06.09.2020 do 28.09.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 14.06.2020 do 20.12.2020.
H NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 14.06.2020 do 30.08.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 52CBezbariérový spoj 52DBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 56CBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
05 00CBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 00DBezbariérový spoj 04ABezbariérový spoj 04CBezbariérový spoj 04DBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08DBezbariérový spoj 12DBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 12CBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 16DBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22DBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 35DBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 43DBezbariérový spoj 50DBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj 57DBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
06 05CBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 05DBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13CBezbariérový spoj 13DBezbariérový spoj 21BABezbariérový spoj 21BDBezbariérový spoj 21BCBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33DBezbariérový spoj 38BABezbariérový spoj 38BCBezbariérový spoj 38BDBezbariérový spoj 43BDBezbariérový spoj 43BABezbariérový spoj 43BCBezbariérový spoj 50PCBezbariérový spoj 50PABezbariérový spoj 50PDBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
07 05ABezbariérový spoj 05DBezbariérový spoj 05CBezbariérový spoj 13BABezbariérový spoj 13BDBezbariérový spoj 13BCBezbariérový spoj 18BCBezbariérový spoj 18BABezbariérový spoj 18BDBezbariérový spoj 23BDBezbariérový spoj 23BABezbariérový spoj 23BCBezbariérový spoj 28BABezbariérový spoj 28BDBezbariérový spoj 28BCBezbariérový spoj 35BCBezbariérový spoj 35BDBezbariérový spoj 35BABezbariérový spoj 43BABezbariérový spoj 43BCBezbariérový spoj 43BDBezbariérový spoj 53BCBezbariérový spoj 53BABezbariérový spoj 53BDBezbariérový spoj  
08 03BCBezbariérový spoj 03BABezbariérový spoj 03BDBezbariérový spoj 13BCBezbariérový spoj 13BABezbariérový spoj 13BDBezbariérový spoj 26BCBezbariérový spoj 26BABezbariérový spoj 26BDBezbariérový spoj 40BABezbariérový spoj 40BCBezbariérový spoj 40BDBezbariérový spoj 55BCBezbariérový spoj 55BDBezbariérový spoj 55BABezbariérový spoj  
09 10BCBezbariérový spoj 10BDBezbariérový spoj 10BABezbariérový spoj 25BABezbariérový spoj 25BCBezbariérový spoj 25BDBezbariérový spoj 40BABezbariérový spoj 40BDBezbariérový spoj 40BCBezbariérový spoj 55BCBezbariérový spoj 55BABezbariérový spoj 55BDBezbariérový spoj  
10 10BABezbariérový spoj 10BDBezbariérový spoj 10BCBezbariérový spoj 25BABezbariérový spoj 25BDBezbariérový spoj 25BCBezbariérový spoj 40BDBezbariérový spoj 40BABezbariérový spoj 40BCBezbariérový spoj 55BCBezbariérový spoj 55BABezbariérový spoj 55BDBezbariérový spoj  
11 10BABezbariérový spoj 10BDBezbariérový spoj 10BCBezbariérový spoj 25BCBezbariérový spoj 25BABezbariérový spoj 25BDBezbariérový spoj 40BABezbariérový spoj 40BCBezbariérový spoj 40BDBezbariérový spoj 55BCBezbariérový spoj 55BDBezbariérový spoj 55BABezbariérový spoj  
12 10BABezbariérový spoj 10BDBezbariérový spoj 10BCBezbariérový spoj 25BCBezbariérový spoj 25BDBezbariérový spoj 25BABezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
13 00DBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 10DBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10CBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20DBezbariérový spoj 30DBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj 50DBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
14 05ABezbariérový spoj 05DBezbariérový spoj 05CBezbariérový spoj 13CBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13DBezbariérový spoj 20BCBezbariérový spoj 20BDBezbariérový spoj 20BABezbariérový spoj 28BABezbariérový spoj 28BCBezbariérový spoj 28BDBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 35DBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 43BABezbariérový spoj 43BDBezbariérový spoj 43BCBezbariérový spoj 50BDBezbariérový spoj 50BABezbariérový spoj 50BCBezbariérový spoj 58BCBezbariérový spoj 58BABezbariérový spoj 58BDBezbariérový spoj  
15 05CBezbariérový spoj 05DBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 13BCBezbariérový spoj 13BABezbariérový spoj 13BDBezbariérový spoj 20BDBezbariérový spoj 20BABezbariérový spoj 20BCBezbariérový spoj 28BABezbariérový spoj 28BCBezbariérový spoj 28BDBezbariérový spoj 36DBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 43BABezbariérový spoj 43BCBezbariérový spoj 43BDBezbariérový spoj 50BABezbariérový spoj 50BCBezbariérový spoj 50BDBezbariérový spoj 58BCBezbariérový spoj 58BDBezbariérový spoj 58BABezbariérový spoj  
16 05CBezbariérový spoj 05DBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 13BDBezbariérový spoj 13BCBezbariérový spoj 13BABezbariérový spoj 20BABezbariérový spoj 20BDBezbariérový spoj 20BCBezbariérový spoj 28BABezbariérový spoj 28BDBezbariérový spoj 28BCBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 35DBezbariérový spoj 43BCBezbariérový spoj 43BDBezbariérový spoj 43BABezbariérový spoj 50BDBezbariérový spoj 50BCBezbariérový spoj 50BABezbariérový spoj 58BCBezbariérový spoj 58BDBezbariérový spoj 58BABezbariérový spoj  
17 05ABezbariérový spoj 05DBezbariérový spoj 05CBezbariérový spoj 13BABezbariérový spoj 13BDBezbariérový spoj 13BCBezbariérový spoj 20BDBezbariérový spoj 20BABezbariérový spoj 20BCBezbariérový spoj 28BCBezbariérový spoj 28BABezbariérový spoj 28BDBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 35DBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 43BABezbariérový spoj 43BDBezbariérový spoj 43BCBezbariérový spoj 50BDBezbariérový spoj 50BCBezbariérový spoj 50BABezbariérový spoj 58BCBezbariérový spoj 58BABezbariérový spoj 58BDBezbariérový spoj  
18 05DBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 05CBezbariérový spoj 15BDBezbariérový spoj 15BABezbariérový spoj 15BCBezbariérový spoj 26BCBezbariérový spoj 26BABezbariérový spoj 26BDBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 39DBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BDBezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj  
19 09CBezbariérový spoj 09DBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 24BABezbariérový spoj 24BCBezbariérový spoj 24BDBezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 39BDBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BDBezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj  
20 09CBezbariérový spoj 09DBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 24BABezbariérový spoj 24BCBezbariérový spoj 24BDBezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 39BDBezbariérový spoj 54CBezbariérový spoj 54DBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj  
21 09CBezbariérový spoj 09DBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 24DBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj 39DBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BDBezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj  
22 13BCBezbariérový spoj 13BDBezbariérový spoj 13BABezbariérový spoj 27BCBezbariérový spoj 27BDBezbariérový spoj 27BABezbariérový spoj  
23  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 58EBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58FBezbariérový spoj  
05 18EBezbariérový spoj 18SBezbariérový spoj 18FBezbariérový spoj 38BEBezbariérový spoj 38BFBezbariérový spoj 38BSBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58FBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj  
06 18BEBezbariérový spoj 18BSBezbariérový spoj 18BFBezbariérový spoj 38BFBezbariérový spoj 38BSBezbariérový spoj 38BEBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58FBezbariérový spoj  
07 15BFBezbariérový spoj 15BSBezbariérový spoj 15BEBezbariérový spoj 30BEBezbariérový spoj 30BFBezbariérový spoj 30BSBezbariérový spoj 45BEBezbariérový spoj 45BSBezbariérový spoj 45BFBezbariérový spoj  
08 00EBezbariérový spoj 00FBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 15BSBezbariérový spoj 15BEBezbariérový spoj 15BFBezbariérový spoj 30BSBezbariérový spoj 30BFBezbariérový spoj 30BEBezbariérový spoj 45BEBezbariérový spoj 45BSBezbariérový spoj 45BFBezbariérový spoj  
09 00EBezbariérový spoj 00FBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 15BSBezbariérový spoj 15BEBezbariérový spoj 15BFBezbariérový spoj 30BSBezbariérový spoj 30BEBezbariérový spoj 30BFBezbariérový spoj 45BEBezbariérový spoj 45BFBezbariérový spoj 45BSBezbariérový spoj  
10 00EBezbariérový spoj 00FBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 15BSBezbariérový spoj 15BEBezbariérový spoj 15BFBezbariérový spoj 30BSBezbariérový spoj 30BFBezbariérový spoj 30BEBezbariérový spoj 45BEBezbariérový spoj 45BSBezbariérový spoj 45BFBezbariérový spoj  
11 00EBezbariérový spoj 00FBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 15BSBezbariérový spoj 15BEBezbariérový spoj 15BFBezbariérový spoj 30BSBezbariérový spoj 30BEBezbariérový spoj 30BFBezbariérový spoj 45BEBezbariérový spoj 45BFBezbariérový spoj 45BSBezbariérový spoj  
12 00EBezbariérový spoj 00FBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 15BEBezbariérový spoj 15BSBezbariérový spoj 15BFBezbariérový spoj 30BFBezbariérový spoj 30BEBezbariérový spoj 30BSBezbariérový spoj 45BEBezbariérový spoj 45BFBezbariérový spoj 45BSBezbariérový spoj  
13 00EBezbariérový spoj 00FBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 15BSBezbariérový spoj 15BEBezbariérový spoj 15BFBezbariérový spoj 30BSBezbariérový spoj 30BEBezbariérový spoj 30BFBezbariérový spoj 45BEBezbariérový spoj 45BFBezbariérový spoj 45BSBezbariérový spoj  
14 00EBezbariérový spoj 00FBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 15BSBezbariérový spoj 15BEBezbariérový spoj 15BFBezbariérový spoj 30BSBezbariérový spoj 30BFBezbariérový spoj 30BEBezbariérový spoj 45BEBezbariérový spoj 45BSBezbariérový spoj 45BFBezbariérový spoj  
15 00EBezbariérový spoj 00FBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 15BSBezbariérový spoj 15BEBezbariérový spoj 15BFBezbariérový spoj 30BSBezbariérový spoj 30BEBezbariérový spoj 30BFBezbariérový spoj 45BEBezbariérový spoj 45BFBezbariérový spoj 45BSBezbariérový spoj  
16 00EBezbariérový spoj 00FBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 15BSBezbariérový spoj 15BEBezbariérový spoj 15BFBezbariérový spoj 30BSBezbariérový spoj 30BFBezbariérový spoj 30BEBezbariérový spoj 45BEBezbariérový spoj 45BSBezbariérový spoj 45BFBezbariérový spoj  
17 00EBezbariérový spoj 00FBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 15BEBezbariérový spoj 15BSBezbariérový spoj 15BFBezbariérový spoj 30BFBezbariérový spoj 30BEBezbariérový spoj 30BSBezbariérový spoj 45BEBezbariérový spoj 45BFBezbariérový spoj 45BSBezbariérový spoj  
18 00EBezbariérový spoj 00FBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 15BSBezbariérový spoj 15BEBezbariérový spoj 15BFBezbariérový spoj 30BSBezbariérový spoj 30BFBezbariérový spoj 30BEBezbariérový spoj 45BEBezbariérový spoj 45BSBezbariérový spoj 45BFBezbariérový spoj  
19 00FBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 00EBezbariérový spoj 14BFBezbariérový spoj 14BSBezbariérový spoj 14BEBezbariérový spoj 29BFBezbariérový spoj 29BSBezbariérový spoj 29BEBezbariérový spoj 44BFBezbariérový spoj 44BEBezbariérový spoj 44BSBezbariérový spoj 59EBezbariérový spoj 59SBezbariérový spoj 59FBezbariérový spoj  
20 17BEBezbariérový spoj 17BSBezbariérový spoj 17BFBezbariérový spoj 37BFBezbariérový spoj 37BSBezbariérový spoj 37BEBezbariérový spoj 57EBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj 57FBezbariérový spoj  
21 17BEBezbariérový spoj 17BSBezbariérový spoj 17BFBezbariérový spoj 38EBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38FBezbariérový spoj 53BEBezbariérový spoj 53BFBezbariérový spoj 53BSBezbariérový spoj  
22 13BEBezbariérový spoj 13BFBezbariérový spoj 13BSBezbariérový spoj 27BEBezbariérový spoj 27BFBezbariérový spoj 27BSBezbariérový spoj  
23  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 58GBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58HBezbariérový spoj  
05 18GBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 18HBezbariérový spoj 38BGBezbariérový spoj 38BHBezbariérový spoj 38BNBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58HBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj  
06 18BGBezbariérový spoj 18BNBezbariérový spoj 18BHBezbariérový spoj 38BHBezbariérový spoj 38BNBezbariérový spoj 38BGBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58HBezbariérový spoj  
07 15BHBezbariérový spoj 15BNBezbariérový spoj 15BGBezbariérový spoj 30BGBezbariérový spoj 30BHBezbariérový spoj 30BNBezbariérový spoj 45BGBezbariérový spoj 45BNBezbariérový spoj 45BHBezbariérový spoj  
08 00GBezbariérový spoj 00HBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 15BNBezbariérový spoj 15BGBezbariérový spoj 15BHBezbariérový spoj 30BNBezbariérový spoj 30BHBezbariérový spoj 30BGBezbariérový spoj 45BGBezbariérový spoj 45BNBezbariérový spoj 45BHBezbariérový spoj  
09 00GBezbariérový spoj 00HBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 15BNBezbariérový spoj 15BGBezbariérový spoj 15BHBezbariérový spoj 30BNBezbariérový spoj 30BGBezbariérový spoj 30BHBezbariérový spoj 45BGBezbariérový spoj 45BHBezbariérový spoj 45BNBezbariérový spoj  
10 00GBezbariérový spoj 00HBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 15BNBezbariérový spoj 15BGBezbariérový spoj 15BHBezbariérový spoj 30BNBezbariérový spoj 30BHBezbariérový spoj 30BGBezbariérový spoj 45BGBezbariérový spoj 45BNBezbariérový spoj 45BHBezbariérový spoj  
11 00GBezbariérový spoj 00HBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 15BNBezbariérový spoj 15BGBezbariérový spoj 15BHBezbariérový spoj 30BNBezbariérový spoj 30BGBezbariérový spoj 30BHBezbariérový spoj 45BGBezbariérový spoj 45BHBezbariérový spoj 45BNBezbariérový spoj  
12 00GBezbariérový spoj 00HBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 15BGBezbariérový spoj 15BNBezbariérový spoj 15BHBezbariérový spoj 30BHBezbariérový spoj 30BGBezbariérový spoj 30BNBezbariérový spoj 45BGBezbariérový spoj 45BHBezbariérový spoj 45BNBezbariérový spoj  
13 00GBezbariérový spoj 00HBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 15BNBezbariérový spoj 15BGBezbariérový spoj 15BHBezbariérový spoj 30BNBezbariérový spoj 30BGBezbariérový spoj 30BHBezbariérový spoj 45BGBezbariérový spoj 45BHBezbariérový spoj 45BNBezbariérový spoj  
14 00GBezbariérový spoj 00HBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 15BNBezbariérový spoj 15BGBezbariérový spoj 15BHBezbariérový spoj 30BNBezbariérový spoj 30BHBezbariérový spoj 30BGBezbariérový spoj 45BGBezbariérový spoj 45BNBezbariérový spoj 45BHBezbariérový spoj  
15 00GBezbariérový spoj 00HBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 15BNBezbariérový spoj 15BGBezbariérový spoj 15BHBezbariérový spoj 30BNBezbariérový spoj 30BGBezbariérový spoj 30BHBezbariérový spoj 45BGBezbariérový spoj 45BHBezbariérový spoj 45BNBezbariérový spoj  
16 00GBezbariérový spoj 00HBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 15BNBezbariérový spoj 15BGBezbariérový spoj 15BHBezbariérový spoj 30BNBezbariérový spoj 30BHBezbariérový spoj 30BGBezbariérový spoj 45BGBezbariérový spoj 45BNBezbariérový spoj 45BHBezbariérový spoj  
17 00GBezbariérový spoj 00HBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 15BGBezbariérový spoj 15BNBezbariérový spoj 15BHBezbariérový spoj 30BHBezbariérový spoj 30BGBezbariérový spoj 30BNBezbariérový spoj 45BGBezbariérový spoj 45BHBezbariérový spoj 45BNBezbariérový spoj  
18 00GBezbariérový spoj 00HBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 15BNBezbariérový spoj 15BGBezbariérový spoj 15BHBezbariérový spoj 30BNBezbariérový spoj 30BHBezbariérový spoj 30BGBezbariérový spoj 45BGBezbariérový spoj 45BNBezbariérový spoj 45BHBezbariérový spoj  
19 00HBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 00GBezbariérový spoj 14BHBezbariérový spoj 14BNBezbariérový spoj 14BGBezbariérový spoj 29BHBezbariérový spoj 29BNBezbariérový spoj 29BGBezbariérový spoj 44BHBezbariérový spoj 44BGBezbariérový spoj 44BNBezbariérový spoj 59GBezbariérový spoj 59NBezbariérový spoj 59HBezbariérový spoj  
20 17BGBezbariérový spoj 17BNBezbariérový spoj 17BHBezbariérový spoj 37BHBezbariérový spoj 37BNBezbariérový spoj 37BGBezbariérový spoj 57GBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57HBezbariérový spoj  
21 17BGBezbariérový spoj 17BNBezbariérový spoj 17BHBezbariérový spoj 38GBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38HBezbariérový spoj 53BGBezbariérový spoj 53BHBezbariérový spoj 53BNBezbariérový spoj  
22 13BGBezbariérový spoj 13BHBezbariérový spoj 13BNBezbariérový spoj 27BGBezbariérový spoj 27BHBezbariérový spoj 27BNBezbariérový spoj  
23  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:11_24.09.2020