30
Platnost:
31.8.2019 → 15.12.2019
16.12.2019 → 20.12.2019
21.12.2019 → 3.1.2020
4.1.2020 → 31.12.2020
Mlýnské nábřeží → Borská pole
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
B Končí v zastávce Bory.
P Končí v zastávce Panasonic.
Z Končí v zastávce Západočeská univerzita.
A SOBOTA: Jede jen 31.8.2019.
S SOBOTA: Nejede 31.8.2019.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen 1.9.2019.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede 1.9.2019.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04  
05 06Bezbariérový spoj 12Bezbariérový spoj 17Bezbariérový spoj 21Bezbariérový spoj 25Bezbariérový spoj 29Bezbariérový spoj 33Bezbariérový spoj 37Bezbariérový spoj 42Bezbariérový spoj 48Bezbariérový spoj 54Bezbariérový spoj  
06 01Bezbariérový spoj 09Bezbariérový spoj 17Bezbariérový spoj 24Bezbariérový spoj 32Bezbariérový spoj 40Bezbariérový spoj 48Bezbariérový spoj 55Bezbariérový spoj  
07 01Bezbariérový spoj 06Bezbariérový spoj 11Bezbariérový spoj 18Bezbariérový spoj 26Bezbariérový spoj 34Bezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 52Bezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
08 04Bezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 22Bezbariérový spoj 32ZBezbariérový spoj 42Bezbariérový spoj 54ZBezbariérový spoj  
09 07PBezbariérový spoj 22ZBezbariérový spoj 37Bezbariérový spoj 51ZBezbariérový spoj  
10 06Bezbariérový spoj 21ZBezbariérový spoj 36Bezbariérový spoj 51ZBezbariérový spoj  
11 06Bezbariérový spoj 21ZBezbariérový spoj 36Bezbariérový spoj 51ZBezbariérový spoj  
12 06Bezbariérový spoj 21ZBezbariérový spoj 36Bezbariérový spoj 51ZBezbariérový spoj  
13 01Bezbariérový spoj 06Bezbariérový spoj 11Bezbariérový spoj 16Bezbariérový spoj 22Bezbariérový spoj 27Bezbariérový spoj 37Bezbariérový spoj 47Bezbariérový spoj 56Bezbariérový spoj  
14 06Bezbariérový spoj 16Bezbariérový spoj 24Bezbariérový spoj 31Bezbariérový spoj 39Bezbariérový spoj 46Bezbariérový spoj 54Bezbariérový spoj  
15 01Bezbariérový spoj 10Bezbariérový spoj 17Bezbariérový spoj 25Bezbariérový spoj 32Bezbariérový spoj 40Bezbariérový spoj 47Bezbariérový spoj 56Bezbariérový spoj  
16 03Bezbariérový spoj 11Bezbariérový spoj 18Bezbariérový spoj 26Bezbariérový spoj 33Bezbariérový spoj 41Bezbariérový spoj 48Bezbariérový spoj 55Bezbariérový spoj  
17 02Bezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 16Bezbariérový spoj 24Bezbariérový spoj 34Bezbariérový spoj 44Bezbariérový spoj 53Bezbariérový spoj  
18 01Bezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 16Bezbariérový spoj 24BBezbariérový spoj 31Bezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 52Bezbariérový spoj  
19 05Bezbariérový spoj 19BBezbariérový spoj 33Bezbariérový spoj 48BBezbariérový spoj  
20 03BBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 33Bezbariérový spoj 48BBezbariérový spoj  
21 03BBezbariérový spoj 18Bezbariérový spoj 33Bezbariérový spoj 48Bezbariérový spoj  
22 03BBezbariérový spoj 03Bezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj  
23  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04  
05 22ABezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj  
06 02BSBezbariérový spoj 02BABezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 42BABezbariérový spoj 42BSBezbariérový spoj  
07 02BABezbariérový spoj 02BSBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 39BSBezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj 54BSBezbariérový spoj  
08 09BABezbariérový spoj 09BSBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 39BSBezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj 54BSBezbariérový spoj  
09 09BABezbariérový spoj 09BSBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 39BSBezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj 54BSBezbariérový spoj  
10 09BABezbariérový spoj 09BSBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 39BSBezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj 54BSBezbariérový spoj  
11 09BABezbariérový spoj 09BSBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 39BSBezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj 54BSBezbariérový spoj  
12 09BABezbariérový spoj 09BSBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 39BSBezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj 54BSBezbariérový spoj  
13 09BSBezbariérový spoj 09BABezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 39BSBezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj 54BSBezbariérový spoj  
14 09BABezbariérový spoj 09BSBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 39BSBezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj 54BSBezbariérový spoj  
15 09BSBezbariérový spoj 09BABezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 39BSBezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj 54BSBezbariérový spoj  
16 09BABezbariérový spoj 09BSBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 39BSBezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj 54BSBezbariérový spoj  
17 09BABezbariérový spoj 09BSBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 39BSBezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj 54BSBezbariérový spoj  
18 09BABezbariérový spoj 09BSBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 39BSBezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj 54BSBezbariérový spoj  
19 08BABezbariérový spoj 08BSBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 37BABezbariérový spoj 37BSBezbariérový spoj 52BABezbariérový spoj 52BSBezbariérový spoj  
20 07BABezbariérový spoj 07BSBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 40BABezbariérový spoj 40BSBezbariérový spoj  
21 00BABezbariérový spoj 00BSBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20SBezbariérový spoj 40BABezbariérový spoj 40BSBezbariérový spoj  
22 01SBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 17BABezbariérový spoj 17BSBezbariérový spoj 36BABezbariérový spoj 36BSBezbariérový spoj 50BABezbariérový spoj 50BSBezbariérový spoj  
23  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04  
05 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj  
06 02BNBezbariérový spoj 02BCBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 42BCBezbariérový spoj 42BNBezbariérový spoj  
07 02BCBezbariérový spoj 02BNBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 39BNBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BNBezbariérový spoj  
08 09BCBezbariérový spoj 09BNBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 39BNBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BNBezbariérový spoj  
09 09BCBezbariérový spoj 09BNBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 39BNBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BNBezbariérový spoj  
10 09BCBezbariérový spoj 09BNBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 39BNBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BNBezbariérový spoj  
11 09BCBezbariérový spoj 09BNBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 39BNBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BNBezbariérový spoj  
12 09BCBezbariérový spoj 09BNBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 39BNBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BNBezbariérový spoj  
13 09BNBezbariérový spoj 09BCBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 39BNBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BNBezbariérový spoj  
14 09BCBezbariérový spoj 09BNBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 39BNBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BNBezbariérový spoj  
15 09BNBezbariérový spoj 09BCBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 39BNBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BNBezbariérový spoj  
16 09BCBezbariérový spoj 09BNBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 39BNBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BNBezbariérový spoj  
17 09BCBezbariérový spoj 09BNBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 39BNBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BNBezbariérový spoj  
18 09BCBezbariérový spoj 09BNBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 39BNBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BNBezbariérový spoj  
19 08BCBezbariérový spoj 08BNBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 37BCBezbariérový spoj 37BNBezbariérový spoj 52BCBezbariérový spoj 52BNBezbariérový spoj  
20 07BCBezbariérový spoj 07BNBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 40BCBezbariérový spoj 40BNBezbariérový spoj  
21 00BCBezbariérový spoj 00BNBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 40BCBezbariérový spoj 40BNBezbariérový spoj  
22 01NBezbariérový spoj 01CBezbariérový spoj 17BCBezbariérový spoj 17BNBezbariérový spoj 36BCBezbariérový spoj 36BNBezbariérový spoj 50BCBezbariérový spoj 50BNBezbariérový spoj  
23  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).