30
Platnost:
31.8.2019 → 15.12.2019
16.12.2019 → 20.12.2019
21.12.2019 → 3.1.2020
4.1.2020 → 31.12.2020
Tyršův most → Borská pole
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
B Končí v zastávce Bory.
P Končí v zastávce Panasonic.
Z Končí v zastávce Západočeská univerzita.
A SOBOTA: Jede jen 31.8.2019.
S SOBOTA: Nejede 31.8.2019.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen 1.9.2019.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede 1.9.2019.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04  
05 08Bezbariérový spoj 14Bezbariérový spoj 19Bezbariérový spoj 23Bezbariérový spoj 27Bezbariérový spoj 31Bezbariérový spoj 35Bezbariérový spoj 39Bezbariérový spoj 44Bezbariérový spoj 50Bezbariérový spoj 56Bezbariérový spoj  
06 03Bezbariérový spoj 11Bezbariérový spoj 19Bezbariérový spoj 26Bezbariérový spoj 34Bezbariérový spoj 42Bezbariérový spoj 50Bezbariérový spoj 57Bezbariérový spoj  
07 03Bezbariérový spoj 08Bezbariérový spoj 13Bezbariérový spoj 20Bezbariérový spoj 28Bezbariérový spoj 36Bezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 54Bezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
08 06Bezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 24Bezbariérový spoj 34ZBezbariérový spoj 44Bezbariérový spoj 56ZBezbariérový spoj  
09 09PBezbariérový spoj 24ZBezbariérový spoj 39Bezbariérový spoj 53ZBezbariérový spoj  
10 08Bezbariérový spoj 23ZBezbariérový spoj 38Bezbariérový spoj 53ZBezbariérový spoj  
11 08Bezbariérový spoj 23ZBezbariérový spoj 38Bezbariérový spoj 53ZBezbariérový spoj  
12 08Bezbariérový spoj 23ZBezbariérový spoj 38Bezbariérový spoj 53ZBezbariérový spoj  
13 03Bezbariérový spoj 08Bezbariérový spoj 13Bezbariérový spoj 18Bezbariérový spoj 24Bezbariérový spoj 29Bezbariérový spoj 39Bezbariérový spoj 49Bezbariérový spoj 58Bezbariérový spoj  
14 08Bezbariérový spoj 18Bezbariérový spoj 26Bezbariérový spoj 33Bezbariérový spoj 41Bezbariérový spoj 48Bezbariérový spoj 56Bezbariérový spoj  
15 03Bezbariérový spoj 12Bezbariérový spoj 19Bezbariérový spoj 27Bezbariérový spoj 34Bezbariérový spoj 42Bezbariérový spoj 49Bezbariérový spoj 58Bezbariérový spoj  
16 05Bezbariérový spoj 13Bezbariérový spoj 20Bezbariérový spoj 28Bezbariérový spoj 35Bezbariérový spoj 43Bezbariérový spoj 50Bezbariérový spoj 57Bezbariérový spoj  
17 04Bezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 18Bezbariérový spoj 26Bezbariérový spoj 36Bezbariérový spoj 46Bezbariérový spoj 55Bezbariérový spoj  
18 03Bezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 18Bezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 33Bezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 54Bezbariérový spoj  
19 07Bezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 35Bezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj  
20 05BBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 35Bezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj  
21 05BBezbariérový spoj 20Bezbariérový spoj 35Bezbariérový spoj 50Bezbariérový spoj  
22 05BBezbariérový spoj 05Bezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
23  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04  
05 24ABezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
06 04BSBezbariérový spoj 04BABezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 44BABezbariérový spoj 44BSBezbariérový spoj  
07 04BABezbariérový spoj 04BSBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 41BABezbariérový spoj 41BSBezbariérový spoj 56BABezbariérový spoj 56BSBezbariérový spoj  
08 11BABezbariérový spoj 11BSBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 41BSBezbariérový spoj 41BABezbariérový spoj 56BABezbariérový spoj 56BSBezbariérový spoj  
09 11BABezbariérový spoj 11BSBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 41BABezbariérový spoj 41BSBezbariérový spoj 56BABezbariérový spoj 56BSBezbariérový spoj  
10 11BABezbariérový spoj 11BSBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 41BSBezbariérový spoj 41BABezbariérový spoj 56BABezbariérový spoj 56BSBezbariérový spoj  
11 11BABezbariérový spoj 11BSBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 41BABezbariérový spoj 41BSBezbariérový spoj 56BABezbariérový spoj 56BSBezbariérový spoj  
12 11BABezbariérový spoj 11BSBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 41BSBezbariérový spoj 41BABezbariérový spoj 56BABezbariérový spoj 56BSBezbariérový spoj  
13 11BSBezbariérový spoj 11BABezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 41BABezbariérový spoj 41BSBezbariérový spoj 56BABezbariérový spoj 56BSBezbariérový spoj  
14 11BABezbariérový spoj 11BSBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 41BSBezbariérový spoj 41BABezbariérový spoj 56BABezbariérový spoj 56BSBezbariérový spoj  
15 11BSBezbariérový spoj 11BABezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 41BABezbariérový spoj 41BSBezbariérový spoj 56BABezbariérový spoj 56BSBezbariérový spoj  
16 11BABezbariérový spoj 11BSBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 41BSBezbariérový spoj 41BABezbariérový spoj 56BABezbariérový spoj 56BSBezbariérový spoj  
17 11BABezbariérový spoj 11BSBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 41BABezbariérový spoj 41BSBezbariérový spoj 56BABezbariérový spoj 56BSBezbariérový spoj  
18 11BABezbariérový spoj 11BSBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 41BSBezbariérový spoj 41BABezbariérový spoj 56BABezbariérový spoj 56BSBezbariérový spoj  
19 10BABezbariérový spoj 10BSBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 39BABezbariérový spoj 39BSBezbariérový spoj 54BABezbariérový spoj 54BSBezbariérový spoj  
20 09BABezbariérový spoj 09BSBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 42BABezbariérový spoj 42BSBezbariérový spoj  
21 02BABezbariérový spoj 02BSBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 42BABezbariérový spoj 42BSBezbariérový spoj  
22 03SBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 19BABezbariérový spoj 19BSBezbariérový spoj 38BABezbariérový spoj 38BSBezbariérový spoj 52BABezbariérový spoj 52BSBezbariérový spoj  
23  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04  
05 24CBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
06 04BNBezbariérový spoj 04BCBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 44BCBezbariérový spoj 44BNBezbariérový spoj  
07 04BCBezbariérový spoj 04BNBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 41BCBezbariérový spoj 41BNBezbariérový spoj 56BCBezbariérový spoj 56BNBezbariérový spoj  
08 11BCBezbariérový spoj 11BNBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 41BNBezbariérový spoj 41BCBezbariérový spoj 56BCBezbariérový spoj 56BNBezbariérový spoj  
09 11BCBezbariérový spoj 11BNBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 41BCBezbariérový spoj 41BNBezbariérový spoj 56BCBezbariérový spoj 56BNBezbariérový spoj  
10 11BCBezbariérový spoj 11BNBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 41BNBezbariérový spoj 41BCBezbariérový spoj 56BCBezbariérový spoj 56BNBezbariérový spoj  
11 11BCBezbariérový spoj 11BNBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 41BCBezbariérový spoj 41BNBezbariérový spoj 56BCBezbariérový spoj 56BNBezbariérový spoj  
12 11BCBezbariérový spoj 11BNBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 41BNBezbariérový spoj 41BCBezbariérový spoj 56BCBezbariérový spoj 56BNBezbariérový spoj  
13 11BNBezbariérový spoj 11BCBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 41BCBezbariérový spoj 41BNBezbariérový spoj 56BCBezbariérový spoj 56BNBezbariérový spoj  
14 11BCBezbariérový spoj 11BNBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 41BNBezbariérový spoj 41BCBezbariérový spoj 56BCBezbariérový spoj 56BNBezbariérový spoj  
15 11BNBezbariérový spoj 11BCBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 41BCBezbariérový spoj 41BNBezbariérový spoj 56BCBezbariérový spoj 56BNBezbariérový spoj  
16 11BCBezbariérový spoj 11BNBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 41BNBezbariérový spoj 41BCBezbariérový spoj 56BCBezbariérový spoj 56BNBezbariérový spoj  
17 11BCBezbariérový spoj 11BNBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 41BCBezbariérový spoj 41BNBezbariérový spoj 56BCBezbariérový spoj 56BNBezbariérový spoj  
18 11BCBezbariérový spoj 11BNBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 41BNBezbariérový spoj 41BCBezbariérový spoj 56BCBezbariérový spoj 56BNBezbariérový spoj  
19 10BCBezbariérový spoj 10BNBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 39BNBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BNBezbariérový spoj  
20 09BCBezbariérový spoj 09BNBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 42BCBezbariérový spoj 42BNBezbariérový spoj  
21 02BCBezbariérový spoj 02BNBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 42BCBezbariérový spoj 42BNBezbariérový spoj  
22 03NBezbariérový spoj 03CBezbariérový spoj 19BCBezbariérový spoj 19BNBezbariérový spoj 38BCBezbariérový spoj 38BNBezbariérový spoj 52BCBezbariérový spoj 52BNBezbariérový spoj  
23  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).