2
Platnost:
24.3.2020 → 30.4.2020 (omezení provozu v pracovní dny)
1.5.2020 → 30.6.2020
Nám. Generála Píky → Světovar
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 24.3.2020 do 30.4.2020.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 24.3.2020 do 30.4.2020.
S SOBOTA: Nejede od 28.3.2020 do 25.4.2020.
B SOBOTA: Jede jen od 28.3.2020 do 25.4.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 29.3.2020 do 26.4.2020.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 29.3.2020 do 26.4.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
05 11ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 53A 57P  
06 00ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 15P 15A 21PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 28P 31ABezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 39A 40PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
07 01P 01ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 09A 12PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 17P 22PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 31A 32P 37PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 47P 52PBezbariérový spoj 54A 57PBezbariérový spoj  
08 01ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 17P 22PBezbariérový spoj 24A 28PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 34P 39ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 46A 46PBezbariérový spoj 50P 54ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
09 01ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 09A 12P 16ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 35P 39A 42PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 50P 54ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
10 01A 05PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 24A 27P 31ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 50P 54A 57PBezbariérový spoj  
11 01ABezbariérový spoj 05P 09ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 16A 20PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 39A 42P 46ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
12 01ABezbariérový spoj 05P 09A 12PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 20P 24ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 31A 35PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 54A 57P  
13 01ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 21P 24A 29PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 37P 39ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 46A 52PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
14 01ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 09A 11PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 17P 23PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 39A 40P 45PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 55P  
15 00PBezbariérový spoj 01A 05PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 15P 16ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 24A 25PBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 35P 39ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj 54A 56P  
16 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 11P 16A 16PBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 31P 36PBezbariérový spoj 39A 41PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 52P 54ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
17 01ABezbariérový spoj 04PBezbariérový spoj 09A 10PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 16P 22PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 31A 34P 39ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 51P 54A 57PBezbariérový spoj  
18 01ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 15P 16ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 23A 26PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 32P 38ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 45A 50P 53ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
19 00ABezbariérový spoj 02P 08PBezbariérový spoj 08A 14PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 27P 30ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 38A 43PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 51P 53ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
20 00A 07P 08ABezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23A 31ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj  
21 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 11A 11P 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 30A 30PBezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
22 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 20A 20P 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 40A 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
23 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj  
Sobota
00 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04  
05 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 10 20SBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 30 40BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 50  
06 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 20 31SBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 41 51BBezbariérový spoj 51SBezbariérový spoj  
07 01 11SBezbariérový spoj 11BBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 21SBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 37 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 53  
08 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 53  
09 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 08 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 45 53BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj  
10 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 15 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 30 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 53  
11 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 23 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 38 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj  
12 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08 15SBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 38 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53  
13 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 53  
14 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 38 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj  
15 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 08 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53  
16 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 23 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 38 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj  
17 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08 15SBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 38 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53  
18 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 30 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj  
19 00 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 15 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 38 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj  
20 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 08 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23 31SBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 51BBezbariérový spoj 51SBezbariérový spoj  
21 01SBezbariérový spoj 01BBezbariérový spoj 11BBezbariérový spoj 11SBezbariérový spoj 21 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 50SBezbariérový spoj  
22 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 20SBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 30 40BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 50SBezbariérový spoj  
23 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04  
05 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 10 20NBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 30 40CBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 50  
06 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 10CBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 20 31NBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 41 51CBezbariérový spoj 51NBezbariérový spoj  
07 01 11NBezbariérový spoj 11CBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 37 45NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 53  
08 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23 30NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 53  
09 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 08 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 45 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
10 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 15 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 30 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 53  
11 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 23 30NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 38 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
12 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08 15NBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 38 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53  
13 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23 30NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 53  
14 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 38 45NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
15 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 08 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53  
16 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 23 30NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 38 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
17 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08 15NBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 38 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53  
18 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 30 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
19 00 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 15 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 38 45NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
20 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 08 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23 31NBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 41CBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj 51NBezbariérový spoj  
21 01NBezbariérový spoj 01CBezbariérový spoj 11CBezbariérový spoj 11NBezbariérový spoj 21 30NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj 50NBezbariérový spoj  
22 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 10CBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 30 40CBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj 50NBezbariérový spoj  
23 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 13:41_20.3.2020