13
Platnost:
01.09.2020 → 01.11.2020
02.11.2020 → 22.12.2020
U Plynárny → NC Černice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce Černice.
K Končí v zastávce K Losiné.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 24.09.2020 do 30.10.2020.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 02.11.2020 do 22.12.2020.
S SOBOTA: Nejede od 26.09.2020 do 31.10.2020.
B SOBOTA: Nejede od 07.11.2020 do 19.12.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 27.09.2020 do 01.11.2020.
D NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 08.11.2020 do 20.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 14CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 29CPBezbariérový spoj 37KPBezbariérový spoj 37KABezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 58KPBezbariérový spoj 58KABezbariérový spoj  
05 09CABezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 19KABezbariérový spoj 22KPBezbariérový spoj 29CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 40KABezbariérový spoj 52KPBezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj  
06 04KABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 22KPBezbariérový spoj 28KABezbariérový spoj 37KPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 52KPBezbariérový spoj 53KABezbariérový spoj  
07 05ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
08 01ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
09 07ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
10 07ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
11 07ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
12 07ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
13 07ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
14 07ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
15 08PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
16 08PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj  
17 08PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
18 00ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
19 10PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj  
20 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj  
21 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj  
22 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj  
23 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj  
Sobota
00 02CSBezbariérový spoj 02CBBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 14CBBezbariérový spoj 14CSBezbariérový spoj 38KSBezbariérový spoj 38KBBezbariérový spoj  
05 04CBBezbariérový spoj 04CSBezbariérový spoj 24CSBezbariérový spoj 24CBBezbariérový spoj 44CBBezbariérový spoj 44CSBezbariérový spoj 53KSBezbariérový spoj 53KBBezbariérový spoj  
06 05CBBezbariérový spoj 05CSBezbariérový spoj 25CSBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 45KSBezbariérový spoj 45KBBezbariérový spoj  
07 05BBezbariérový spoj 05SBezbariérový spoj 09CSBezbariérový spoj 09CBBezbariérový spoj 26CBBezbariérový spoj 26CSBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
08 10BBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
09 10SBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
10 10BBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
11 10BBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
12 10BBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
13 10BBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
14 10SBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
15 10BBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
16 10SBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
17 10BBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
18 10SBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj  
19 11SBezbariérový spoj 11BBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 55CSBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
20 10SBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj  
21 05BBezbariérový spoj 05SBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj  
22 05SBezbariérový spoj 05BBezbariérový spoj 25CSBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj  
23 02CBBezbariérový spoj 02CSBezbariérový spoj 32CSBezbariérový spoj 32CBBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 02CNBezbariérový spoj 02CDBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 14CDBezbariérový spoj 14CNBezbariérový spoj 38KNBezbariérový spoj 38KDBezbariérový spoj  
05 04CDBezbariérový spoj 04CNBezbariérový spoj 24CNBezbariérový spoj 24CDBezbariérový spoj 44CDBezbariérový spoj 44CNBezbariérový spoj 53KNBezbariérový spoj 53KDBezbariérový spoj  
06 05CDBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 45KNBezbariérový spoj 45KDBezbariérový spoj  
07 05DBezbariérový spoj 05NBezbariérový spoj 09CNBezbariérový spoj 09CDBezbariérový spoj 26CDBezbariérový spoj 26CNBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
08 10DBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
09 10NBezbariérový spoj 10DBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
10 10DBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
11 10DBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
12 10DBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
13 10DBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
14 10NBezbariérový spoj 10DBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
15 10DBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
16 10NBezbariérový spoj 10DBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
17 10DBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
18 10NBezbariérový spoj 10DBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj  
19 11NBezbariérový spoj 11DBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
20 10NBezbariérový spoj 10DBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 45DBezbariérový spoj  
21 05DBezbariérový spoj 05NBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 45DBezbariérový spoj  
22 05NBezbariérový spoj 05DBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 45DBezbariérový spoj  
23 02CDBezbariérový spoj 02CNBezbariérový spoj 32CNBezbariérový spoj 32CDBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 17:40_25.10.2020