Vyzkoušejte nový web jízdních řádů, který pro vás připravujeme na adrese novejizdnirady.pmdp.cz
12
Platnost:
04.01.2021 → 31.01.2021
01.02.2021 → 30.06.2021
Domažlická rondel → Letkov, V Podlesí
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
Vzastávka ve vnější tarifní zóně IDP
L Ze zastávky Božkov pokračuje do zastávky Letkov, V Podlesí.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 08.01.2021 do 29.01.2021.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 01.02.2021 do 30.06.2021.
S SOBOTA: Nejede od 06.02.2021 do 26.06.2021.
B SOBOTA: Nejede od 09.01.2021 do 30.01.2021.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 10.01.2021 do 31.01.2021.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 07.02.2021 do 27.06.2021.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj  
05 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
06 02ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 17LPBezbariérový spoj 17LABezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
07 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
08 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 12LPBezbariérový spoj 12LABezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
09 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 55LABezbariérový spoj  
10 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
11 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
12 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 55LPBezbariérový spoj 55LABezbariérový spoj  
13 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
14 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 17LPBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
15 02ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj  
16 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
17 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
18 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
19 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
20 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj  
21 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj  
22 02ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj  
23 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 39SBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj 59BBezbariérový spoj 59SBezbariérový spoj  
05 19BBezbariérový spoj 19SBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj 39SBezbariérový spoj 59BBezbariérový spoj 59SBezbariérový spoj  
06 09SBezbariérový spoj 09BBezbariérový spoj 19BBezbariérový spoj 19SBezbariérový spoj 39SBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj 59BBezbariérový spoj 59SBezbariérový spoj  
07 16SBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj  
08 16SBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj  
09 16BBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj  
10 16BBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj  
11 16SBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj  
12 16BBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj  
13 16SBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj  
14 16BBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj  
15 16SBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj  
16 16SBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj  
17 16BBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj  
18 16BBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj  
19 05BBezbariérový spoj 05SBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 20SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj  
20 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 20SBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj  
21 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 20SBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj  
22 02SBezbariérový spoj 02BBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 20SBezbariérový spoj  
23 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 39NBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj 59NBezbariérový spoj 59CBezbariérový spoj  
05 19NBezbariérový spoj 19CBezbariérový spoj 39NBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj 59NBezbariérový spoj 59CBezbariérový spoj  
06 19NBezbariérový spoj 19CBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj 39NBezbariérový spoj 59NBezbariérový spoj 59CBezbariérový spoj  
07 19NBezbariérový spoj 19CBezbariérový spoj 39NBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj 59NBezbariérový spoj 59CBezbariérový spoj  
08 17NBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj  
09 17CBezbariérový spoj 17NBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj  
10 17CBezbariérový spoj 17NBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj  
11 17NBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj  
12 16NBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj  
13 16CBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj  
14 16CBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj  
15 16NBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj  
16 16CBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj  
17 16NBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj  
18 16NBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj  
19 05NBezbariérový spoj 05CBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj  
20 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj  
21 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj  
22 02CBezbariérový spoj 02NBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj  
23 45NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 11:12_20.01.2021