12
Platnost:
30.11.2020 → 22.12.2020
Nová Hospoda → Letkov, V Podlesí
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
Vzastávka ve vnější tarifní zóně IDP
K Ze zastávky Nová Hospoda pokračuje do zastávky Ke Karlovu.
L Ze zastávky Božkov pokračuje do zastávky Letkov, V Podlesí.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 02.11.2020 do 27.11.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 02.11.2020 do 27.11.2020.
S SOBOTA: Nejede od 07.11.2020 do 28.11.2020.
B SOBOTA: Jede jen od 07.11.2020 do 28.11.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 08.11.2020 do 29.11.2020.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 08.11.2020 do 29.11.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
05 00ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
06 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 15LABezbariérový spoj 15LPBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
07 02ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
08 00ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 10LABezbariérový spoj 10LPBezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 18KABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 44KPBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
09 03PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 53LABezbariérový spoj 53LPBezbariérový spoj  
10 03PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
11 03PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
12 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 53LABezbariérový spoj 53LPBezbariérový spoj  
13 03PBezbariérový spoj 04ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
14 00PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 10LPBezbariérový spoj 12LABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
15 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
16 03ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 27LABezbariérový spoj 27LPBezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 56KABezbariérový spoj  
17 02PBezbariérový spoj 04ABezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 24KPBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 26KABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
18 03PBezbariérový spoj 04KPBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 06KABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj  
19 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 04KABezbariérový spoj 04KPBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj  
20 03LABezbariérový spoj 03LPBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
21 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj  
22 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj  
23 43PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 44KABezbariérový spoj 44KPBezbariérový spoj  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj  
05 17BBezbariérový spoj 17SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj  
06 07BBezbariérový spoj 07SBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 17SBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj  
07 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
08 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
09 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
10 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
11 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
12 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
13 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
14 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
15 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
16 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
17 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
18 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj 46KBBezbariérový spoj 46KSBezbariérový spoj  
19 03BBezbariérový spoj 03SBezbariérový spoj 18SBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj  
20 18BBezbariérový spoj 18SBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj  
21 18SBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj  
22 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 18SBezbariérový spoj  
23 43SBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 44KBBezbariérový spoj 44KSBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj  
05 17CBezbariérový spoj 17NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj  
06 17CBezbariérový spoj 17NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj  
07 14NBezbariérový spoj 14CBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
08 14NBezbariérový spoj 14CBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
09 14CBezbariérový spoj 14NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
10 14CBezbariérový spoj 14NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
11 14NBezbariérový spoj 14CBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
12 14CBezbariérový spoj 14NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
13 14NBezbariérový spoj 14CBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
14 14NBezbariérový spoj 14CBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
15 14CBezbariérový spoj 14NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
16 14NBezbariérový spoj 14CBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
17 14CBezbariérový spoj 14NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
18 14NBezbariérový spoj 14CBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 46KCBezbariérový spoj 46KNBezbariérový spoj  
19 03CBezbariérový spoj 03NBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj  
20 18CBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj  
21 18NBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj  
22 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj  
23 43NBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 44KCBezbariérový spoj 44KNBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:14_25.11.2020