12
Platnost:
02.11.2020 → 29.11.2020
30.11.2020 → 22.12.2020
Tylova → Letkov, V Podlesí
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
Vzastávka ve vnější tarifní zóně IDP
C Končí v zastávce Částkova.
M Končí v zastávce Mrakodrap.
L Ze zastávky Božkov pokračuje do zastávky Letkov, V Podlesí.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 02.11.2020 do 27.11.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 02.11.2020 do 27.11.2020.
S SOBOTA: Nejede od 07.11.2020 do 28.11.2020.
B SOBOTA: Jede jen od 07.11.2020 do 28.11.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 08.11.2020 do 29.11.2020.
D NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 08.11.2020 do 29.11.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 11MABezbariérový spoj 11MPBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 27MABezbariérový spoj 28MPBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 48MPBezbariérový spoj 48MABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
05 00PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
06 00PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 27LABezbariérový spoj 27LPBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
07 01PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
08 02ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 22LABezbariérový spoj 22LPBezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
09 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
10 05LABezbariérový spoj 05LPBezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
11 04ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
12 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 57MPBezbariérový spoj 59MABezbariérový spoj  
13 05LABezbariérový spoj 05LPBezbariérový spoj 07MPBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 11MABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 17MPBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 27MPBezbariérový spoj 29MABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
14 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 23LPBezbariérový spoj 24LABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
15 01PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
16 01ABezbariérový spoj 04PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 39LABezbariérový spoj 39LPBezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
17 00PBezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
18 05PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj  
19 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
20 13LABezbariérový spoj 13LPBezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj  
21 08ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj  
22 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
23 23ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 14MSBezbariérový spoj 14MBBezbariérový spoj 21SBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 34MBBezbariérový spoj 34MSBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 59BBezbariérový spoj 59SBezbariérový spoj  
05 07SBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 20MBBezbariérový spoj 20MSBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 48BBezbariérový spoj 48SBezbariérový spoj  
06 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 18SBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 48BBezbariérový spoj 48SBezbariérový spoj  
07 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj  
08 11BBezbariérový spoj 11SBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj  
09 11BBezbariérový spoj 11SBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj  
10 11SBezbariérový spoj 11BBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj  
11 11BBezbariérový spoj 11SBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj  
12 11SBezbariérový spoj 11BBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj  
13 11BBezbariérový spoj 11SBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj  
14 11BBezbariérový spoj 11SBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj  
15 11SBezbariérový spoj 11BBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj  
16 11BBezbariérový spoj 11SBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj  
17 11SBezbariérový spoj 11BBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj  
18 11BBezbariérový spoj 11SBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj  
19 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 29SBezbariérový spoj 29BBezbariérový spoj 49BBezbariérový spoj 49SBezbariérový spoj  
20 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 48BBezbariérový spoj 48SBezbariérový spoj  
21 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 48BBezbariérový spoj 48SBezbariérový spoj  
22 10BBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj  
23 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 14MNBezbariérový spoj 14MDBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 21DBezbariérový spoj 34MDBezbariérový spoj 34MNBezbariérový spoj 47DBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 59DBezbariérový spoj 59NBezbariérový spoj  
05 07DBezbariérový spoj 07NBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj  
06 08NBezbariérový spoj 08DBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 12DBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj  
07 08DBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
08 11DBezbariérový spoj 11NBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
09 11DBezbariérový spoj 11NBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
10 11NBezbariérový spoj 11DBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
11 11DBezbariérový spoj 11NBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
12 11NBezbariérový spoj 11DBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
13 11DBezbariérový spoj 11NBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
14 11DBezbariérový spoj 11NBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
15 11NBezbariérový spoj 11DBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
16 11DBezbariérový spoj 11NBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
17 11NBezbariérový spoj 11DBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
18 11NBezbariérový spoj 11DBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41DBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
19 14DBezbariérový spoj 14NBezbariérový spoj 29NBezbariérový spoj 29DBezbariérový spoj 49DBezbariérový spoj 49NBezbariérový spoj  
20 08DBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj  
21 08DBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj  
22 10DBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 53DBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
23 23DBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 53DBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:14_25.11.2020