12
Platnost:
01.09.2020 → 22.12.2020
Škoda III. brána → Letkov, V Podlesí
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
Vzastávka ve vnější tarifní zóně IDP
L Ze zastávky Božkov pokračuje do zastávky Letkov, V Podlesí.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 30.11.2020 do 22.12.2020.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 16.11.2020 do 27.11.2020.
S SOBOTA: Nejede 21.11.2020 a 28.11.2020.
B SOBOTA: Jede jen 21.11.2020 a 28.11.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 17.11.2020 do 29.11.2020.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.12.2020 do 20.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 41PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
05 07ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
06 00PBezbariérový spoj 04ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 23LABezbariérový spoj 23LPBezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
07 03PBezbariérový spoj 04ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
08 05ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 18LABezbariérový spoj 18LPBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj  
09 01PBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj  
10 01LABezbariérový spoj 01LPBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj  
11 00PBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj  
12 01PBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj  
13 01LABezbariérový spoj 01LPBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
14 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 19LABezbariérový spoj 20LPBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
15 01PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
16 00ABezbariérový spoj 04PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 35LABezbariérový spoj 35LPBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
17 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
18 01ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
19 11ABezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
20 11LABezbariérový spoj 11LPBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj  
21 06ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj  
22 08PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj  
23 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj  
05 05SBezbariérový spoj 05BBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj  
06 05BBezbariérový spoj 05SBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj  
07 05SBezbariérový spoj 05BBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
08 07SBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
09 07SBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
10 07BBezbariérový spoj 07SBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
11 07SBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
12 07BBezbariérový spoj 07SBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
13 07SBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
14 07SBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
15 07BBezbariérový spoj 07SBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
16 07SBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
17 07BBezbariérový spoj 07SBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
18 07SBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
19 11SBezbariérový spoj 11BBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj  
20 06SBezbariérový spoj 06BBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj  
21 06SBezbariérový spoj 06BBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj  
22 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 26SBezbariérový spoj 51SBezbariérový spoj 51BBezbariérový spoj  
23 21SBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 51SBezbariérový spoj 51BBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 45NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj  
05 05NBezbariérový spoj 05CBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj  
06 05CBezbariérový spoj 05NBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj  
07 05NBezbariérový spoj 05CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
08 07NBezbariérový spoj 07CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
09 07NBezbariérový spoj 07CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
10 07CBezbariérový spoj 07NBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
11 07NBezbariérový spoj 07CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
12 07CBezbariérový spoj 07NBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
13 07NBezbariérový spoj 07CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
14 07NBezbariérový spoj 07CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
15 07CBezbariérový spoj 07NBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
16 07NBezbariérový spoj 07CBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
17 07CBezbariérový spoj 07NBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
18 07CBezbariérový spoj 07NBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
19 11NBezbariérový spoj 11CBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj  
20 06NBezbariérový spoj 06CBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj  
21 06NBezbariérový spoj 06CBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj  
22 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 51NBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
23 21NBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 51NBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 14:25_30.11.2020