41
Platnost:
1.9.2018 → 21.12.2018
22.12.2018 → 2.1.2019
3.1.2019 → 31.12.2019
Vinice → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 12.1.2018 do 4.9.2018.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 3.9.2018 do 21.12.2018.
B SOBOTA: Nejede od 13.1.2018 do 1.9.2018.
D SOBOTA: Nejede od 1.9.2018 do 15.12.2018.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 14.1.2018 do 2.9.2018.
E NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 2.9.2018 do 16.12.2018.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 03SPBezbariérový spoj 03SABezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
05 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj  
06 00CABezbariérový spoj 00CPBezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj  
07 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 47SPBezbariérový spoj 47SABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj  
08 02SPBezbariérový spoj 02SABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
09 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
10 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
11 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
12 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
13 02ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj  
14 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj  
15 00CABezbariérový spoj 00CPBezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj  
16 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj  
17 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 52SPBezbariérový spoj 52SABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj  
18 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 09CABezbariérový spoj 09CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 27SPBezbariérový spoj 27SABezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 33SABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj  
19 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 26SABezbariérový spoj 26SPBezbariérový spoj 33SABezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 48SPBezbariérový spoj 48SABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
20 04CABezbariérový spoj 04CPBezbariérový spoj 12SPBezbariérový spoj 12SABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
21 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj  
22 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 30SABezbariérový spoj 30SPBezbariérový spoj 45SPBezbariérový spoj 45SABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
23 05SPBezbariérový spoj 05SABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj  
Sobota
00 03SBBezbariérový spoj 03SDBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38BBezbariérový spoj 38DBezbariérový spoj  
05 05CDBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 15CDBezbariérový spoj 15CBBezbariérový spoj 30DBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj 45CDBezbariérový spoj  
06 00CBBezbariérový spoj 00CDBezbariérový spoj 15DBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 30CBBezbariérový spoj 30CDBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj 45CDBezbariérový spoj  
07 02CDBezbariérový spoj 02CBBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 17DBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
08 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48BBezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj  
09 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
10 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
11 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48BBezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj  
12 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
13 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
14 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48BBezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj  
15 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
16 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
17 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48BBezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj  
18 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
19 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48SBBezbariérový spoj 48SDBezbariérový spoj  
20 05CDBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45DBezbariérový spoj  
21 05CBBezbariérový spoj 05CDBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj 45CDBezbariérový spoj  
22 05CDBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 20DBezbariérový spoj 35SBBezbariérový spoj 35SDBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 50DBezbariérový spoj  
23 05SBBezbariérový spoj 05SDBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 35CDBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 03SNBezbariérový spoj 03SEBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38NBezbariérový spoj 38EBezbariérový spoj  
05 05CEBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 15CEBezbariérový spoj 15CNBezbariérový spoj 30EBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj 45CEBezbariérový spoj  
06 00CNBezbariérový spoj 00CEBezbariérový spoj 15EBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 30CNBezbariérový spoj 30CEBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj 45CEBezbariérový spoj  
07 02CEBezbariérový spoj 02CNBezbariérový spoj 17NBezbariérový spoj 17EBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj  
08 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj 48EBezbariérový spoj  
09 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj  
10 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj  
11 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj 48EBezbariérový spoj  
12 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj  
13 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj  
14 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj 48EBezbariérový spoj  
15 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj  
16 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj  
17 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj 48EBezbariérový spoj  
18 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj  
19 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48SNBezbariérový spoj 48SEBezbariérový spoj  
20 05CEBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 45EBezbariérový spoj  
21 05CNBezbariérový spoj 05CEBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25EBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj 45CEBezbariérový spoj  
22 05CEBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 20EBezbariérový spoj 35SNBezbariérový spoj 35SEBezbariérový spoj 50NBezbariérový spoj 50EBezbariérový spoj  
23 05SNBezbariérový spoj 05SEBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 35CEBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).