41
Platnost:
30.6.2018 → 31.8.2018
1.9.2018 → 21.12.2018
Vinice → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 10.5.2018 do 31.8.2018.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 2.7.2018 do 21.12.2018.
B PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 2.7.2018 do 31.8.2018.
D SOBOTA: Nejede od 12.5.2018 do 25.8.2018.
E SOBOTA: Nejede od 30.6.2018 do 15.12.2018.
F SOBOTA: Jede jen od 30.6.2018 do 25.8.2018.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 13.5.2018 do 26.8.2018.
G NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 1.7.2018 do 16.12.2018.
H NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 1.7.2018 do 26.8.2018.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 03SPBezbariérový spoj 03SABezbariérový spoj 03SBBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38PBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
05 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj  
06 00CABezbariérový spoj 00CPBezbariérový spoj 02CBBezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 17CBBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 32CBBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 47CBBezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
07 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 02CBBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 17CBBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 47SPBezbariérový spoj 47SABezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj  
08 02SPBezbariérový spoj 02SABezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj  
09 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj  
10 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj  
11 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj  
12 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 35BBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
13 02ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 05BBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 30CBBezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj  
14 10PBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 17CBBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
15 00CABezbariérový spoj 00CPBezbariérový spoj 02BBezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj  
16 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 02BBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj  
17 02CABezbariérový spoj 02CBBezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 17CBBezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 32CBBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 40SBBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 52SPBezbariérový spoj 52SABezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj  
18 02CBBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 09CABezbariérový spoj 09CPBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 27SPBezbariérový spoj 27SABezbariérový spoj 32CBBezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 33SABezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40SBBezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj  
19 00SBBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 26SABezbariérový spoj 26SPBezbariérový spoj 30CBBezbariérový spoj 33SABezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 48SPBezbariérový spoj 48SABezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
20 00CBBezbariérový spoj 04CABezbariérový spoj 04CPBezbariérový spoj 10SBBezbariérový spoj 12SPBezbariérový spoj 12SABezbariérový spoj 20SBBezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj  
21 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 19BBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj  
22 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 30SBBezbariérový spoj 30SABezbariérový spoj 30SPBezbariérový spoj 45SPBezbariérový spoj 45SBBezbariérový spoj 45SABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
23 04SPBezbariérový spoj 05SABezbariérový spoj 05SBBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj  
Sobota
00 03SDBezbariérový spoj 03SEBezbariérový spoj 03SFBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38DBezbariérový spoj 38EBezbariérový spoj 38FBezbariérový spoj  
05 05CFBezbariérový spoj 05CEBezbariérový spoj 05CDBezbariérový spoj 15CFBezbariérový spoj 15CDBezbariérový spoj 15CEBezbariérový spoj 30EBezbariérový spoj 30FBezbariérový spoj 30DBezbariérový spoj 45CDBezbariérový spoj 45CEBezbariérový spoj 45CFBezbariérový spoj  
06 00CDBezbariérový spoj 00CEBezbariérový spoj 00CFBezbariérový spoj 15FBezbariérový spoj 15DBezbariérový spoj 15EBezbariérový spoj 30CDBezbariérový spoj 30CEBezbariérový spoj 30CFBezbariérový spoj 45CDBezbariérový spoj 45CFBezbariérový spoj 45CEBezbariérový spoj  
07 02CFBezbariérový spoj 02CEBezbariérový spoj 02CDBezbariérový spoj 17FBezbariérový spoj 17EBezbariérový spoj 17DBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj  
08 03CFBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj 48FBezbariérový spoj 48EBezbariérový spoj  
09 03CDBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 03CFBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj  
10 03CDBezbariérový spoj 03CFBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 18FBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj  
11 03CDBezbariérový spoj 03CFBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj 48FBezbariérový spoj 48EBezbariérový spoj  
12 03CEBezbariérový spoj 03CFBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj  
13 03CFBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18FBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj  
14 03CFBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj 48FBezbariérový spoj 48EBezbariérový spoj  
15 03CDBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 03CFBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj  
16 03CDBezbariérový spoj 03CFBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 18FBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj  
17 03CDBezbariérový spoj 03CFBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CFBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 48DBezbariérový spoj 48FBezbariérový spoj 48EBezbariérový spoj  
18 03CEBezbariérový spoj 03CFBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 18FBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CFBezbariérový spoj  
19 03CDBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 03CFBezbariérový spoj 18FBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CFBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48SDBezbariérový spoj 48SEBezbariérový spoj 48SFBezbariérový spoj  
20 05CEBezbariérový spoj 05CFBezbariérový spoj 05CDBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 25CFBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 45DBezbariérový spoj 45EBezbariérový spoj 45FBezbariérový spoj  
21 05CDBezbariérový spoj 05CFBezbariérový spoj 05CEBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25FBezbariérový spoj 25EBezbariérový spoj 45CDBezbariérový spoj 45CFBezbariérový spoj 45CEBezbariérový spoj  
22 05CEBezbariérový spoj 05CFBezbariérový spoj 05CDBezbariérový spoj 20FBezbariérový spoj 20EBezbariérový spoj 20DBezbariérový spoj 35SDBezbariérový spoj 35SFBezbariérový spoj 35SEBezbariérový spoj 50DBezbariérový spoj 50EBezbariérový spoj 50FBezbariérový spoj  
23 05SDBezbariérový spoj 05SFBezbariérový spoj 05SEBezbariérový spoj 35CDBezbariérový spoj 35CFBezbariérový spoj 35CEBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 03SNBezbariérový spoj 03SGBezbariérový spoj 03SHBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38NBezbariérový spoj 38GBezbariérový spoj 38HBezbariérový spoj  
05 05CHBezbariérový spoj 05CGBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 15CHBezbariérový spoj 15CNBezbariérový spoj 15CGBezbariérový spoj 30GBezbariérový spoj 30HBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj 45CGBezbariérový spoj 45CHBezbariérový spoj  
06 00CNBezbariérový spoj 00CGBezbariérový spoj 00CHBezbariérový spoj 15HBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 15GBezbariérový spoj 30CNBezbariérový spoj 30CGBezbariérový spoj 30CHBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj 45CHBezbariérový spoj 45CGBezbariérový spoj  
07 02CHBezbariérový spoj 02CGBezbariérový spoj 02CNBezbariérový spoj 17HBezbariérový spoj 17GBezbariérový spoj 17NBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj  
08 03CHBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj 48HBezbariérový spoj 48GBezbariérový spoj  
09 03CNBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 03CHBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
10 03CNBezbariérový spoj 03CHBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 18GBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 18HBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
11 03CNBezbariérový spoj 03CHBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj 48HBezbariérový spoj 48GBezbariérový spoj  
12 03CGBezbariérový spoj 03CHBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj  
13 03CHBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18HBezbariérový spoj 18GBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj  
14 03CHBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj 48HBezbariérový spoj 48GBezbariérový spoj  
15 03CNBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 03CHBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
16 03CNBezbariérový spoj 03CHBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 18GBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 18HBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj  
17 03CNBezbariérový spoj 03CHBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CGBezbariérový spoj 18CHBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj 48HBezbariérový spoj 48GBezbariérový spoj  
18 03CGBezbariérový spoj 03CHBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18GBezbariérový spoj 18HBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj 48CGBezbariérový spoj 48CHBezbariérový spoj  
19 03CNBezbariérový spoj 03CGBezbariérový spoj 03CHBezbariérový spoj 18HBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 18GBezbariérový spoj 33CGBezbariérový spoj 33CHBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48SNBezbariérový spoj 48SGBezbariérový spoj 48SHBezbariérový spoj  
20 05CGBezbariérový spoj 05CHBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CHBezbariérový spoj 25CGBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 45GBezbariérový spoj 45HBezbariérový spoj  
21 05CNBezbariérový spoj 05CHBezbariérový spoj 05CGBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25HBezbariérový spoj 25GBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj 45CHBezbariérový spoj 45CGBezbariérový spoj  
22 05CGBezbariérový spoj 05CHBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 20HBezbariérový spoj 20GBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 35SNBezbariérový spoj 35SHBezbariérový spoj 35SGBezbariérový spoj 50NBezbariérový spoj 50GBezbariérový spoj 50HBezbariérový spoj  
23 05SNBezbariérový spoj 05SHBezbariérový spoj 05SGBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 35CHBezbariérový spoj 35CGBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).