41
Platnost:
1.9.2018 → 21.12.2018
22.12.2018 → 2.1.2019
3.1.2019 → 31.12.2019
Rondel → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 2.3.2018 do 4.9.2018.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 3.9.2018 do 21.12.2018.
B SOBOTA: Nejede od 3.3.2018 do 1.9.2018.
D SOBOTA: Nejede od 1.9.2018 do 15.12.2018.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 4.3.2018 do 2.9.2018.
E NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 2.9.2018 do 16.12.2018.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 09SPBezbariérový spoj 09SABezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 44PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
05 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj  
06 07CPBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj  
07 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj 55SPBezbariérový spoj 55SABezbariérový spoj  
08 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 10SPBezbariérový spoj 10SABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
09 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
10 10CABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
11 10CABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
12 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
13 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
14 03CPBezbariérový spoj 03CABezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
15 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj  
16 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj  
17 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj  
18 00SPBezbariérový spoj 00SABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 34SPBezbariérový spoj 34SABezbariérový spoj 40SPBezbariérový spoj 40SABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj  
19 00CPBezbariérový spoj 01CABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 34SABezbariérový spoj 40SPBezbariérový spoj 40SABezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 55SPBezbariérový spoj 55SABezbariérový spoj  
20 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 11CABezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 19SPBezbariérový spoj 19SABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
21 11CPBezbariérový spoj 11CABezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 56CPBezbariérový spoj 56CABezbariérový spoj  
22 11CPBezbariérový spoj 11CABezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 36SABezbariérový spoj 36SPBezbariérový spoj 51SPBezbariérový spoj 51SABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
23 11SPBezbariérový spoj 11SABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj  
Sobota
00 09SBBezbariérový spoj 09SDBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 44BBezbariérový spoj 44DBezbariérový spoj  
05 11CDBezbariérový spoj 11CBBezbariérový spoj 21CDBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 36DBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
06 07CBBezbariérový spoj 07CDBezbariérový spoj 22DBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 37CDBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj 52CDBezbariérový spoj  
07 08CDBezbariérový spoj 08CBBezbariérový spoj 24BBezbariérový spoj 24DBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
08 10CDBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
09 10CBBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
10 10CBBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
11 10CBBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
12 10CDBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
13 10CDBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
14 10CDBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
15 10CBBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
16 10CBBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
17 10CBBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
18 10CDBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
19 10CBBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55SBBezbariérový spoj 55SDBezbariérový spoj  
20 12CDBezbariérový spoj 12CBBezbariérový spoj 32CBBezbariérový spoj 32CDBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj 52DBezbariérový spoj  
21 12CBBezbariérový spoj 12CDBezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 32DBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
22 11CDBezbariérový spoj 11CBBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41SBBezbariérový spoj 41SDBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj  
23 11SBBezbariérový spoj 11SDBezbariérový spoj 41CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 09SNBezbariérový spoj 09SEBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 44NBezbariérový spoj 44EBezbariérový spoj  
05 11CEBezbariérový spoj 11CNBezbariérový spoj 21CEBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 36EBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj  
06 07CNBezbariérový spoj 07CEBezbariérový spoj 22EBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 37CEBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 52CEBezbariérový spoj  
07 08CEBezbariérový spoj 08CNBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 24EBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj  
08 10CEBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55EBezbariérový spoj  
09 10CNBezbariérový spoj 10CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj  
10 10CNBezbariérový spoj 10CEBezbariérový spoj 25EBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj  
11 10CNBezbariérový spoj 10CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55EBezbariérový spoj  
12 10CEBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj  
13 10CEBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25EBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj  
14 10CEBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55EBezbariérový spoj  
15 10CNBezbariérový spoj 10CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj  
16 10CNBezbariérový spoj 10CEBezbariérový spoj 25EBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj  
17 10CNBezbariérový spoj 10CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55EBezbariérový spoj  
18 10CEBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25EBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj  
19 10CNBezbariérový spoj 10CEBezbariérový spoj 25EBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55SNBezbariérový spoj 55SEBezbariérový spoj  
20 12CEBezbariérový spoj 12CNBezbariérový spoj 32CNBezbariérový spoj 32CEBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52EBezbariérový spoj  
21 12CNBezbariérový spoj 12CEBezbariérový spoj 32NBezbariérový spoj 32EBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj  
22 11CEBezbariérový spoj 11CNBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26EBezbariérový spoj 41SNBezbariérový spoj 41SEBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj 56EBezbariérový spoj  
23 11SNBezbariérový spoj 11SEBezbariérový spoj 41CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).