41
Platnost:
30.6.2018 → 31.8.2018
1.9.2018 → 21.12.2018
Rondel → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 2.7.2018 do 31.8.2018.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 2.7.2018 do 31.8.2018.
D SOBOTA: Jede jen od 30.6.2018 do 25.8.2018.
B SOBOTA: Nejede od 30.6.2018 do 25.8.2018.
E NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 1.7.2018 do 26.8.2018.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 1.7.2018 do 26.8.2018.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 09SABezbariérový spoj 09SPBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
05 02ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
06 07CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
07 02CPBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 55SPBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
08 02CPBezbariérový spoj 10SPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
09 10CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
10 10CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
11 10CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
12 10PBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
13 10PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
14 03CPBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
15 02CPBezbariérový spoj 03CABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
16 00PBezbariérový spoj 03CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
17 00PBezbariérový spoj 03CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 48SABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
18 00SPBezbariérový spoj 03CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 34SPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40SPBezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 48SABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
19 01CPBezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 08SABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 34SPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 40SPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 55SPBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
20 03PBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 18SABezbariérový spoj 19SPBezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 28SABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
21 11CPBezbariérový spoj 11CABezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 56CABezbariérový spoj 56CPBezbariérový spoj  
22 11CABezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 36SPBezbariérový spoj 36SABezbariérový spoj 51SABezbariérový spoj 51SPBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
23 11SABezbariérový spoj 11SPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj  
Sobota
00 09SDBezbariérový spoj 09SBBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 44DBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj  
05 11CDBezbariérový spoj 11CBBezbariérový spoj 21CDBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 36DBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
06 07CBBezbariérový spoj 08CDBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 23DBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 38CDBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj 53CDBezbariérový spoj  
07 08CDBezbariérový spoj 08CBBezbariérový spoj 24BBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 56CDBezbariérový spoj  
08 10CBBezbariérový spoj 11CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 26CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj  
09 10CBBezbariérový spoj 11CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 26CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 56CDBezbariérový spoj  
10 10CBBezbariérový spoj 11CDBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 56CDBezbariérový spoj  
11 10CBBezbariérový spoj 11CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 26CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj  
12 10CBBezbariérový spoj 11CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 26CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 56CDBezbariérový spoj  
13 10CBBezbariérový spoj 11CDBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 56CDBezbariérový spoj  
14 10CBBezbariérový spoj 11CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 26CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj  
15 10CBBezbariérový spoj 11CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 26CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 56CDBezbariérový spoj  
16 10CBBezbariérový spoj 11CDBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 56CDBezbariérový spoj  
17 10CBBezbariérový spoj 11CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 26CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj  
18 10CBBezbariérový spoj 11CDBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 56CDBezbariérový spoj  
19 10CBBezbariérový spoj 11CDBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 55SBBezbariérový spoj 56SDBezbariérový spoj  
20 12CBBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 32CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj 53DBezbariérový spoj  
21 12CBBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 33DBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj  
22 11CBBezbariérový spoj 11CDBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41SDBezbariérový spoj 41SBBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj  
23 11SDBezbariérový spoj 11SBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj 41CBBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 09SEBezbariérový spoj 09SNBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 44EBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
05 11CEBezbariérový spoj 11CNBezbariérový spoj 21CEBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 36EBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
06 07CNBezbariérový spoj 08CEBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 23EBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 38CEBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj 53CEBezbariérový spoj  
07 08CEBezbariérový spoj 08CNBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 25EBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 56CEBezbariérový spoj  
08 10CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 26CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 56EBezbariérový spoj  
09 10CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 26CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 56CEBezbariérový spoj  
10 10CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 26EBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 56CEBezbariérový spoj  
11 10CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 26CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 56EBezbariérový spoj  
12 10CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 26CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 56CEBezbariérový spoj  
13 10CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 26EBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 56CEBezbariérový spoj  
14 10CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 26CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 56EBezbariérový spoj  
15 10CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 26CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 56CEBezbariérový spoj  
16 10CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 26EBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 56CEBezbariérový spoj  
17 10CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 26CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 56EBezbariérový spoj  
18 10CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 26EBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 56CEBezbariérový spoj  
19 10CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 26EBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 55SNBezbariérový spoj 56SEBezbariérový spoj  
20 12CNBezbariérový spoj 13CEBezbariérový spoj 32CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 53EBezbariérový spoj  
21 12CNBezbariérový spoj 13CEBezbariérový spoj 32NBezbariérový spoj 33EBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
22 11CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 26EBezbariérový spoj 41SEBezbariérový spoj 41SNBezbariérový spoj 56EBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
23 11SEBezbariérový spoj 11SNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 41CNBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).