41
Platnost:
1.9.2018 → 21.12.2018
22.12.2018 → 2.1.2019
3.1.2019 → 31.12.2019
Sady Pětatřicátníků → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 2.3.2018 do 4.9.2018.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 3.9.2018 do 21.12.2018.
S SOBOTA: Nejede od 3.3.2018 do 1.9.2018.
B SOBOTA: Nejede od 1.9.2018 do 15.12.2018.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 4.3.2018 do 2.9.2018.
D NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 2.9.2018 do 16.12.2018.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 46PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj  
05 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj  
06 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
07 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj  
08 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 31CPBezbariérový spoj 31CABezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj  
09 01PBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj  
10 01PBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj  
11 01PBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj  
12 01PBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj  
13 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 44CPBezbariérový spoj 44CABezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
14 06CPBezbariérový spoj 06CABezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
15 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 11CABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 53CPBezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj  
16 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 53CPBezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj  
17 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj  
18 08CPBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj  
19 03CPBezbariérový spoj 04CABezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj  
20 06ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
21 13CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj  
22 13CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
23 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 46SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj  
05 13CBBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 23CBBezbariérový spoj 23CSBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 53CSBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
06 10CSBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 40CSBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CSBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
07 10CBBezbariérový spoj 10CSBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CBBezbariérový spoj  
08 13CBBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 28CBBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
09 13CSBezbariérový spoj 13CBBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 28CBBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CBBezbariérový spoj  
10 13CSBezbariérový spoj 13CBBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CBBezbariérový spoj  
11 13CSBezbariérový spoj 13CBBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 28CBBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
12 13CBBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 28CBBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CBBezbariérový spoj  
13 13CBBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CBBezbariérový spoj  
14 13CBBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 28CBBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
15 13CSBezbariérový spoj 13CBBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 28CBBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CBBezbariérový spoj  
16 13CSBezbariérový spoj 13CBBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CBBezbariérový spoj  
17 13CSBezbariérový spoj 13CBBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 28CBBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
18 13CBBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CBBezbariérový spoj  
19 13CBBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj  
20 15CBBezbariérový spoj 15CSBezbariérový spoj 35CSBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
21 15CSBezbariérový spoj 15CBBezbariérový spoj 35SBezbariérový spoj 35BBezbariérový spoj 53CSBezbariérový spoj 53CBBezbariérový spoj  
22 13CSBezbariérový spoj 13CBBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
23 43CSBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 46NBezbariérový spoj 46DBezbariérový spoj  
05 13CDBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 23CDBezbariérový spoj 23CNBezbariérový spoj 38DBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CDBezbariérový spoj  
06 10CNBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
07 10CDBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 27DBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj  
08 13CDBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
09 13CNBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj  
10 13CNBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj  
11 13CNBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
12 13CDBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj  
13 13CDBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj  
14 13CDBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
15 13CNBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj  
16 13CNBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj  
17 13CNBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
18 13CDBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj  
19 13CDBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj  
20 15CDBezbariérový spoj 15CNBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 35CDBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj  
21 15CNBezbariérový spoj 15CDBezbariérový spoj 35NBezbariérový spoj 35DBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CDBezbariérový spoj  
22 13CNBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
23 43CNBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).