41
Platnost:
30.6.2018 → 31.8.2018
1.9.2018 → 21.12.2018
Sady Pětatřicátníků → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 12.2.2018 do 31.8.2018.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 2.7.2018 do 21.12.2018.
B PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 2.7.2018 do 31.8.2018.
S SOBOTA: Nejede od 17.2.2018 do 25.8.2018.
D SOBOTA: Nejede od 30.6.2018 do 15.12.2018.
E SOBOTA: Jede jen od 30.6.2018 do 25.8.2018.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 18.2.2018 do 26.8.2018.
F NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 1.7.2018 do 16.12.2018.
G NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 1.7.2018 do 26.8.2018.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 46PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj  
05 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 04BBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 12CBBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 28CBBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35BBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj  
06 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 12CBBezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 27CBBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35BBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 42CBBezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
07 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05BBezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 12CBBezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 27CBBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj  
08 00BBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 16CBBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 31CPBezbariérový spoj 31CABezbariérový spoj 31CBBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 46CBBezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj  
09 01PBezbariérový spoj 01BBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 16CBBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 31CBBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 46CBBezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj  
10 01PBezbariérový spoj 01BBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 16CBBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 31CBBezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 46CBBezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj  
11 01PBezbariérový spoj 01BBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 16CBBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 31CBBezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 46CBBezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj  
12 01PBezbariérový spoj 01BBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 16CBBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj  
13 01CBBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 41CBBezbariérový spoj 44CPBezbariérový spoj 44CABezbariérový spoj 51BBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
14 01BBezbariérový spoj 06CPBezbariérový spoj 06CABezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 28CBBezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
15 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 06CBBezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 11CABezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj 53CPBezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
16 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 06CBBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 53CPBezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
17 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 06CBBezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 13CBBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 28CBBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj  
18 05CBBezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 12CBBezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 42CBBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj  
19 00BBezbariérový spoj 03CPBezbariérový spoj 04CABezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 20CBBezbariérový spoj 23CPBezbariérový spoj 23CABezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 50CBBezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj  
20 00BBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 44CPBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj 59BBezbariérový spoj  
21 13CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CBBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 58CABezbariérový spoj 58CBBezbariérový spoj 58CPBezbariérový spoj  
22 13CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 13CBBezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
23 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CBBezbariérový spoj  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 46SBezbariérový spoj 46DBezbariérový spoj 46EBezbariérový spoj  
05 13CEBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 23CEBezbariérový spoj 23CSBezbariérový spoj 23CDBezbariérový spoj 38DBezbariérový spoj 38EBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 53CSBezbariérový spoj 53CDBezbariérový spoj 53CEBezbariérový spoj  
06 10CSBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 10CEBezbariérový spoj 25EBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 40CSBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 55CSBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
07 10CEBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 10CSBezbariérový spoj 27EBezbariérový spoj 27DBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj 58CEBezbariérový spoj  
08 13CEBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 28CEBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
09 13CSBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 13CEBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 28CEBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CEBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj  
10 13CSBezbariérový spoj 13CEBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CEBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj  
11 13CSBezbariérový spoj 13CEBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 28CEBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
12 13CDBezbariérový spoj 13CEBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 28CEBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj 58CEBezbariérový spoj  
13 13CEBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj 58CEBezbariérový spoj  
14 13CEBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 28CEBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
15 13CSBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 13CEBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 28CEBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CEBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj  
16 13CSBezbariérový spoj 13CEBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CEBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj  
17 13CSBezbariérový spoj 13CEBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 28CEBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
18 13CDBezbariérový spoj 13CEBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 58CSBezbariérový spoj 58CDBezbariérový spoj 58CEBezbariérový spoj  
19 13CDBezbariérový spoj 13CEBezbariérový spoj 13CSBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 43CSBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj  
20 15CDBezbariérový spoj 15CEBezbariérový spoj 15CSBezbariérový spoj 35CSBezbariérový spoj 35CEBezbariérový spoj 35CDBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55DBezbariérový spoj 55EBezbariérový spoj  
21 15CSBezbariérový spoj 15CEBezbariérový spoj 15CDBezbariérový spoj 35SBezbariérový spoj 35EBezbariérový spoj 35DBezbariérový spoj 53CSBezbariérový spoj 53CEBezbariérový spoj 53CDBezbariérový spoj  
22 13CSBezbariérový spoj 13CDBezbariérový spoj 13CEBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
23 43CSBezbariérový spoj 43CDBezbariérový spoj 43CEBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 46NBezbariérový spoj 46FBezbariérový spoj 46GBezbariérový spoj  
05 13CGBezbariérový spoj 13CFBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 23CGBezbariérový spoj 23CNBezbariérový spoj 23CFBezbariérový spoj 38FBezbariérový spoj 38GBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CFBezbariérový spoj 53CGBezbariérový spoj  
06 10CNBezbariérový spoj 10CFBezbariérový spoj 10CGBezbariérový spoj 25GBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25FBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CFBezbariérový spoj 40CGBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj 55CGBezbariérový spoj 55CFBezbariérový spoj  
07 10CGBezbariérový spoj 10CFBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 27GBezbariérový spoj 27FBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CFBezbariérový spoj 58CGBezbariérový spoj  
08 13CGBezbariérový spoj 13CFBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CGBezbariérový spoj 28CFBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58FBezbariérový spoj  
09 13CNBezbariérový spoj 13CFBezbariérový spoj 13CGBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CFBezbariérový spoj 28CGBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CGBezbariérový spoj 58CFBezbariérový spoj  
10 13CNBezbariérový spoj 13CGBezbariérový spoj 13CFBezbariérový spoj 28FBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CGBezbariérový spoj 58CFBezbariérový spoj  
11 13CNBezbariérový spoj 13CGBezbariérový spoj 13CFBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CFBezbariérový spoj 28CGBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58FBezbariérový spoj  
12 13CFBezbariérový spoj 13CGBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 28CGBezbariérový spoj 28CFBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CFBezbariérový spoj 58CGBezbariérový spoj  
13 13CGBezbariérový spoj 13CFBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 28FBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CFBezbariérový spoj 58CGBezbariérový spoj  
14 13CGBezbariérový spoj 13CFBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CGBezbariérový spoj 28CFBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58FBezbariérový spoj  
15 13CNBezbariérový spoj 13CFBezbariérový spoj 13CGBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CFBezbariérový spoj 28CGBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CGBezbariérový spoj 58CFBezbariérový spoj  
16 13CNBezbariérový spoj 13CGBezbariérový spoj 13CFBezbariérový spoj 28FBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CGBezbariérový spoj 58CFBezbariérový spoj  
17 13CNBezbariérový spoj 13CGBezbariérový spoj 13CFBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CFBezbariérový spoj 28CGBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58FBezbariérový spoj  
18 13CFBezbariérový spoj 13CGBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 28FBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 58CNBezbariérový spoj 58CFBezbariérový spoj 58CGBezbariérový spoj  
19 13CFBezbariérový spoj 13CGBezbariérový spoj 13CNBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 28FBezbariérový spoj 43CNBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj  
20 15CFBezbariérový spoj 15CGBezbariérový spoj 15CNBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj 35CGBezbariérový spoj 35CFBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55FBezbariérový spoj 55GBezbariérový spoj  
21 15CNBezbariérový spoj 15CGBezbariérový spoj 15CFBezbariérový spoj 35NBezbariérový spoj 35GBezbariérový spoj 35FBezbariérový spoj 53CNBezbariérový spoj 53CGBezbariérový spoj 53CFBezbariérový spoj  
22 13CNBezbariérový spoj 13CFBezbariérový spoj 13CGBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28FBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58FBezbariérový spoj  
23 43CNBezbariérový spoj 43CFBezbariérový spoj 43CGBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).