33
Platnost:
1.7.2017 → 1.9.2017
2.9.2017 → 22.12.2017


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
C PRACOVNÍ DNY: Nejede od 19.6.2017 do 21.12.2017.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 11.1.2017 do 1.9.2017.
D PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 19.6.2017 do 30.6.2017.
B PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 3.7.2017 do 1.9.2017.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 3.7.2017 do 1.9.2017.
E PRACOVNÍ DNY: Nejede od 11.1.2017 do 16.6.2017, od 3.7.2017 do 1.9.2017.
F PRACOVNÍ DNY: Nejede od 19.6.2017 do 30.6.2017, od 4.9.2017 do 21.12.2017.
S SOBOTA: Jede jen 17.6.2017 a 24.6.2017.
G SOBOTA: Nejede od 14.1.2017 do 26.8.2017.
H SOBOTA: Jede jen od 1.7.2017 do 26.8.2017.
I SOBOTA: Nejede od 17.6.2017 do 16.12.2017.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen 18.6.2017 a 25.6.2017.
J NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 15.1.2017 do 27.8.2017.
K NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 2.7.2017 do 27.8.2017.
L NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 18.6.2017 do 17.12.2017.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04  
05 07CBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 08DBezbariérový spoj 15 21ABezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 21DBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 27DBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 33DBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 37B 39P 45ABezbariérový spoj 45C 45B 45DBezbariérový spoj 52C 52BBezbariérový spoj 53E  
06 00CBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 00B 00DBezbariérový spoj 07C 08E 10BBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 15DBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 23DBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 30B 30ABezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 30DBezbariérový spoj 37C 38E 40B 45DBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45C 50BBezbariérový spoj 52C 53E  
07 00CBezbariérový spoj 00B 01ABezbariérový spoj 01DBezbariérový spoj 07C 08E 10BBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15DBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 26CBezbariérový spoj 35DBezbariérový spoj 35B 35ABezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46DBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 52C  
08 02ABezbariérový spoj 02DBezbariérový spoj 07F 16A 16D 22CBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 31DBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46DBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
09 01DBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 07CBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 16DBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 31DBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 46DBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
10 01DBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 07CBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 16DBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 31DBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46DBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
11 01ABezbariérový spoj 01DBezbariérový spoj 07CBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 16DBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 31DBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 46DBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
12 01ABezbariérový spoj 01DBezbariérový spoj 07CBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 16DBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 31DBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46DBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
13 01ABezbariérový spoj 01DBezbariérový spoj 07CBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 16DBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 31DBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 37B 37CBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46DBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj 57B  
14 00DBezbariérový spoj 00C 00ABezbariérový spoj 07CBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 07DBezbariérový spoj 17C 17B 17E 27BBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 27DBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45DBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
15 00ABezbariérový spoj 00DBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 15DBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 23DBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 38DBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53DBezbariérový spoj  
16 00CBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 08E 15CBezbariérový spoj 15DBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 30DBezbariérový spoj 38DBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53DBezbariérový spoj  
17 00CBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 08DBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 30DBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45DBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53DBezbariérový spoj  
18 00ABezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 00DBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 20DBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj  
19 07CBezbariérový spoj 07DBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 37DBezbariérový spoj  
20 07CBezbariérový spoj 07DBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 37DBezbariérový spoj  
21 07CBezbariérový spoj 07DBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 37DBezbariérový spoj  
22 25DBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25CBezbariérový spoj  
23  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04  
05 20SBezbariérový spoj 20GBezbariérový spoj 20HBezbariérový spoj 20IBezbariérový spoj  
06 05SBezbariérový spoj 05GBezbariérový spoj 05HBezbariérový spoj 05IBezbariérový spoj  
07 00HBezbariérový spoj 00IBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 00GBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58HBezbariérový spoj  
08 00IBezbariérový spoj 28HBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 30IBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58HBezbariérový spoj  
09 00IBezbariérový spoj 28HBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 30IBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58HBezbariérový spoj  
10 00IBezbariérový spoj 28HBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 30IBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58HBezbariérový spoj  
11 00IBezbariérový spoj 28HBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 30IBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58HBezbariérový spoj  
12 00IBezbariérový spoj 28HBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 30IBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58HBezbariérový spoj  
13 00IBezbariérový spoj 28HBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 30IBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58HBezbariérový spoj  
14 00IBezbariérový spoj 28HBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 30IBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58HBezbariérový spoj  
15 00IBezbariérový spoj 28HBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 30IBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58HBezbariérový spoj  
16 00IBezbariérový spoj 28HBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28GBezbariérový spoj 30IBezbariérový spoj 58GBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58HBezbariérový spoj  
17 00IBezbariérový spoj 30IBezbariérový spoj 32GBezbariérový spoj 32SBezbariérový spoj 32HBezbariérový spoj  
18 05SBezbariérový spoj 05GBezbariérový spoj 05HBezbariérový spoj 05IBezbariérový spoj 45IBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 45GBezbariérový spoj 45HBezbariérový spoj  
19 25SBezbariérový spoj 25GBezbariérový spoj 25HBezbariérový spoj 25IBezbariérový spoj  
20 10IBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 10HBezbariérový spoj 10GBezbariérový spoj 55IBezbariérový spoj 55GBezbariérový spoj 55HBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj  
21 35SBezbariérový spoj 35GBezbariérový spoj 35HBezbariérový spoj 35IBezbariérový spoj  
22  
23  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04  
05 20NBezbariérový spoj 20JBezbariérový spoj 20KBezbariérový spoj 20LBezbariérový spoj  
06 05NBezbariérový spoj 05JBezbariérový spoj 05KBezbariérový spoj 05LBezbariérový spoj  
07 00KBezbariérový spoj 00LBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 00JBezbariérový spoj 58JBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58KBezbariérový spoj  
08 00LBezbariérový spoj 28KBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28JBezbariérový spoj 30LBezbariérový spoj 58JBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58KBezbariérový spoj  
09 00LBezbariérový spoj 28KBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28JBezbariérový spoj 30LBezbariérový spoj 58JBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58KBezbariérový spoj  
10 00LBezbariérový spoj 28KBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28JBezbariérový spoj 30LBezbariérový spoj 58JBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58KBezbariérový spoj  
11 00LBezbariérový spoj 28KBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28JBezbariérový spoj 30LBezbariérový spoj 58JBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58KBezbariérový spoj  
12 00LBezbariérový spoj 28KBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28JBezbariérový spoj 30LBezbariérový spoj 58JBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58KBezbariérový spoj  
13 00LBezbariérový spoj 28KBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28JBezbariérový spoj 30LBezbariérový spoj 58JBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58KBezbariérový spoj  
14 00LBezbariérový spoj 28KBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28JBezbariérový spoj 30LBezbariérový spoj 58JBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58KBezbariérový spoj  
15 00LBezbariérový spoj 28KBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28JBezbariérový spoj 30LBezbariérový spoj 58JBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58KBezbariérový spoj  
16 00LBezbariérový spoj 28KBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28JBezbariérový spoj 30LBezbariérový spoj 58JBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58KBezbariérový spoj  
17 00LBezbariérový spoj 30LBezbariérový spoj 32JBezbariérový spoj 32NBezbariérový spoj 32KBezbariérový spoj  
18 05NBezbariérový spoj 05JBezbariérový spoj 05KBezbariérový spoj 05LBezbariérový spoj 45LBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 45JBezbariérový spoj 45KBezbariérový spoj  
19 25NBezbariérový spoj 25JBezbariérový spoj 25KBezbariérový spoj 25LBezbariérový spoj  
20 10LBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 10KBezbariérový spoj 10JBezbariérový spoj 55LBezbariérový spoj 55JBezbariérový spoj 55KBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj  
21 35NBezbariérový spoj 35JBezbariérový spoj 35KBezbariérový spoj 35LBezbariérový spoj  
22  
23  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).