30
Platnost:
30.7.2017 → 1.9.2017
2.9.2017 → 22.12.2017


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
H Končí v zastávce Husův park.
A Nejede přes zastávky Hokejová hala, NC Úněšovská.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 8.2.2017 do 1.9.2017.
B PRACOVNÍ DNY: Nejede od 5.6.2017 do 21.12.2017.
C PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 31.7.2017 do 1.9.2017.
S SOBOTA: Nejede od 11.2.2017 do 26.8.2017.
D SOBOTA: Nejede od 10.6.2017 do 16.12.2017.
E SOBOTA: Jede jen od 5.8.2017 do 26.8.2017.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 12.2.2017 do 27.8.2017.
F NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 4.6.2017 do 17.12.2017.
G NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 30.7.2017 do 27.8.2017.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04  
05 21PBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 30APBezbariérový spoj 30ABBezbariérový spoj 30ACBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 45APBezbariérový spoj 45ABBezbariérový spoj 45ACBezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
06 00APBezbariérový spoj 00ABBezbariérový spoj 00ACBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 15APBezbariérový spoj 15ACBezbariérový spoj 15ABBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 30ACBezbariérový spoj 30APBezbariérový spoj 30ABBezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 45APBezbariérový spoj 45ACBezbariérový spoj 45ABBezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
07 00APBezbariérový spoj 00ACBezbariérový spoj 00ABBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 15ACBezbariérový spoj 15APBezbariérový spoj 15ABBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 34ABBezbariérový spoj 34ACBezbariérový spoj 34APBezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj 54BBezbariérový spoj 54CBezbariérový spoj  
08 09PBezbariérový spoj 09BBezbariérový spoj 09CBezbariérový spoj 24BBezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj  
09 09CBezbariérový spoj 09BBezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj  
10 09PBezbariérový spoj 09CBezbariérový spoj 09BBezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj  
11 09CBezbariérový spoj 09BBezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj  
12 09CBezbariérový spoj 09BBezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj  
13 09PBezbariérový spoj 09BBezbariérový spoj 09CBezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 29BBezbariérový spoj 29CBezbariérový spoj 39ACBezbariérový spoj 39ABBezbariérový spoj 39APBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 53APBezbariérový spoj 53ABBezbariérový spoj 53ACBezbariérový spoj  
14 00BBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 08ABBezbariérový spoj 08ACBezbariérový spoj 08APBezbariérový spoj 13APBezbariérový spoj 13ABBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 23APBezbariérový spoj 23ACBezbariérový spoj 23ABBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 45APBezbariérový spoj 45ABBezbariérový spoj 45ACBezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
15 00ABBezbariérový spoj 00ACBezbariérový spoj 00APBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 15ABBezbariérový spoj 15ACBezbariérový spoj 15APBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 30ABBezbariérový spoj 30ACBezbariérový spoj 30APBezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 45ABBezbariérový spoj 45ACBezbariérový spoj 45APBezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
16 00ACBezbariérový spoj 00ABBezbariérový spoj 00APBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 15APBezbariérový spoj 15ACBezbariérový spoj 15ABBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 30ACBezbariérový spoj 30ABBezbariérový spoj 30APBezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 45ABBezbariérový spoj 45ACBezbariérový spoj 45APBezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
17 08PBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 15ABBezbariérový spoj 15APBezbariérový spoj 15ACBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 49ACBezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj 59BBezbariérový spoj  
18 09APBezbariérový spoj 09ACBezbariérový spoj 09ABBezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj 19BBezbariérový spoj 19CBezbariérový spoj 29ABBezbariérový spoj 29APBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj 54BBezbariérový spoj 54CBezbariérový spoj  
19 09PBezbariérový spoj 09CBezbariérový spoj 09BBezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj  
20 09PBezbariérový spoj 09BBezbariérový spoj 09CBezbariérový spoj  
21 09PBezbariérový spoj 09BBezbariérový spoj 09CBezbariérový spoj  
22 05PBezbariérový spoj 05CBezbariérový spoj 05BBezbariérový spoj 10HPBezbariérový spoj 10HCBezbariérový spoj 10HBBezbariérový spoj 15HPBezbariérový spoj 15HBBezbariérový spoj 15HCBezbariérový spoj 24APBezbariérový spoj 24ACBezbariérový spoj 24ABBezbariérový spoj  
23  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04  
05 12SBezbariérový spoj 12DBezbariérový spoj 12EBezbariérový spoj 37EBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37DBezbariérový spoj 47ASBezbariérový spoj 47ADBezbariérový spoj 47AEBezbariérový spoj  
06 07SBezbariérový spoj 07DBezbariérový spoj 07EBezbariérový spoj  
07 19SBezbariérový spoj 19DBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj  
08 19SBezbariérový spoj 19DBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj  
09 19SBezbariérový spoj 19DBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj  
10 19SBezbariérový spoj 19DBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj  
11 19SBezbariérový spoj 19DBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj  
12 19SBezbariérový spoj 19DBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj  
13 19SBezbariérový spoj 19DBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj  
14 19SBezbariérový spoj 19DBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj  
15 19SBezbariérový spoj 19DBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj  
16 19SBezbariérový spoj 19DBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj  
17 19SBezbariérový spoj 19DBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj  
18 19SBezbariérový spoj 19DBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj  
19 19SBezbariérový spoj 19DBezbariérový spoj 19EBezbariérový spoj  
20 07SBezbariérový spoj 07DBezbariérový spoj 07EBezbariérový spoj  
21 07SBezbariérový spoj 07DBezbariérový spoj 07EBezbariérový spoj  
22 07SBezbariérový spoj 07EBezbariérový spoj 07DBezbariérový spoj 24ASBezbariérový spoj 24AEBezbariérový spoj 24ADBezbariérový spoj  
23  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04  
05 12NBezbariérový spoj 12FBezbariérový spoj 12GBezbariérový spoj 37GBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37FBezbariérový spoj 47ANBezbariérový spoj 47AFBezbariérový spoj 47AGBezbariérový spoj  
06 07NBezbariérový spoj 07FBezbariérový spoj 07GBezbariérový spoj  
07 19NBezbariérový spoj 19FBezbariérový spoj 19GBezbariérový spoj  
08 19NBezbariérový spoj 19FBezbariérový spoj 19GBezbariérový spoj  
09 19NBezbariérový spoj 19FBezbariérový spoj 19GBezbariérový spoj  
10 19NBezbariérový spoj 19FBezbariérový spoj 19GBezbariérový spoj  
11 19NBezbariérový spoj 19FBezbariérový spoj 19GBezbariérový spoj  
12 19NBezbariérový spoj 19FBezbariérový spoj 19GBezbariérový spoj  
13 19NBezbariérový spoj 19FBezbariérový spoj 19GBezbariérový spoj  
14 19NBezbariérový spoj 19FBezbariérový spoj 19GBezbariérový spoj  
15 19NBezbariérový spoj 19FBezbariérový spoj 19GBezbariérový spoj  
16 19NBezbariérový spoj 19FBezbariérový spoj 19GBezbariérový spoj  
17 19NBezbariérový spoj 19FBezbariérový spoj 19GBezbariérový spoj  
18 19NBezbariérový spoj 19FBezbariérový spoj 19GBezbariérový spoj  
19 19NBezbariérový spoj 19FBezbariérový spoj 19GBezbariérový spoj  
20 07NBezbariérový spoj 07FBezbariérový spoj 07GBezbariérový spoj  
21 07NBezbariérový spoj 07FBezbariérový spoj 07GBezbariérový spoj  
22 07NBezbariérový spoj 07GBezbariérový spoj 07FBezbariérový spoj 24ANBezbariérový spoj 24AGBezbariérový spoj 24AFBezbariérový spoj  
23  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).