28
Platnost:
1.9.2018 → 21.12.2018
22.12.2018 → 2.1.2019
3.1.2019 → 31.12.2019
Sady Pětatřicátníků → Papírna Bukovec
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
B Končí v zastávce Bukovec.
E PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 27.12.2018 do 31.12.2018.
C PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 3.9.2018 do 21.12.2018.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 3.9.2018 do 31.12.2018.
D PRACOVNÍ DNY: Nejede od 27.12.2018 do 31.12.2018.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen 27.12.2018 a 28.12.2018.
S SOBOTA: Jede jen 22.12.2018 a 29.12.2018.
F SOBOTA: Nejede od 1.9.2018 do 29.12.2018.
G SOBOTA: Jede jen od 1.9.2018 do 15.12.2018.
J NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 15.4.2018 do 16.12.2018, 25.12.2018.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 2.9.2018 do 30.12.2018.
I NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 2.9.2018 do 16.12.2018.
H NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 15.4.2018 do 16.12.2018.
K NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 15.4.2018 do 16.12.2018, 24.12.2018.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 20EBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 40D 40EBezbariérový spoj 55EBezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
05 07PBezbariérový spoj 07CBezbariérový spoj 08EBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22EBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 43EBezbariérový spoj 52BD  
06 02EBezbariérový spoj 06CBezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 21EBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 36BPBezbariérový spoj 36BCBezbariérový spoj 41EBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
07 02EBezbariérový spoj 09BD 24BEBezbariérový spoj 24BPBezbariérový spoj 24BCBezbariérový spoj 44EBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj  
08 09BEBezbariérový spoj 09BD 34PBezbariérový spoj 34CBezbariérový spoj 34EBezbariérový spoj  
09 04BEBezbariérový spoj 04BCBezbariérový spoj 04BPBezbariérový spoj 34EBezbariérový spoj 34CBezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj  
10 04BEBezbariérový spoj 04BCBezbariérový spoj 04BPBezbariérový spoj 34EBezbariérový spoj 34CBezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj  
11 04BEBezbariérový spoj 04BCBezbariérový spoj 04BPBezbariérový spoj 34EBezbariérový spoj 34CBezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj  
12 04BEBezbariérový spoj 04BCBezbariérový spoj 04BPBezbariérový spoj 34EBezbariérový spoj 34CBezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj  
13 03EBezbariérový spoj 03CBezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 23BEBezbariérový spoj 23BCBezbariérový spoj 23BPBezbariérový spoj 42EBezbariérový spoj 43D  
14 02EBezbariérový spoj 02CBezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 22EBezbariérový spoj 22BCBezbariérový spoj 22BPBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 42EBezbariérový spoj 52BD  
15 02BEBezbariérový spoj 07BCBezbariérový spoj 07BPBezbariérový spoj 22EBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 37BPBezbariérový spoj 37BCBezbariérový spoj 42BEBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
16 02EBezbariérový spoj 07BD 22BEBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 39BPBezbariérový spoj 39BCBezbariérový spoj 42EBezbariérový spoj 54BCBezbariérový spoj 54BPBezbariérový spoj  
17 02BEBezbariérový spoj 09BPBezbariérový spoj 09BCBezbariérový spoj 22EBezbariérový spoj 24D 42EBezbariérový spoj 44BCBezbariérový spoj 44BPBezbariérový spoj  
18 09BEBezbariérový spoj 09BCBezbariérový spoj 09BPBezbariérový spoj 34EBezbariérový spoj 34CBezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj  
19 03BEBezbariérový spoj 03BCBezbariérový spoj 03BPBezbariérový spoj 33EBezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj  
20 03BABezbariérový spoj 03BCBezbariérový spoj 03BPBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj  
21 03BABezbariérový spoj 03BCBezbariérový spoj 03BPBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj  
22 12ABezbariérový spoj 12CBezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
23  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 42SBezbariérový spoj 42FBezbariérový spoj 42GBezbariérový spoj  
05 12BSBezbariérový spoj 12BGBezbariérový spoj 12BFBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42GBezbariérový spoj 42FBezbariérový spoj  
06 12SBezbariérový spoj 12GBezbariérový spoj 12FBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42GBezbariérový spoj 42FBezbariérový spoj  
07 18BSBezbariérový spoj 18BFBezbariérový spoj 18BGBezbariérový spoj  
08 03FBezbariérový spoj 03GBezbariérový spoj 03SBezbariérový spoj 48BSBezbariérový spoj 48BFBezbariérový spoj 48BGBezbariérový spoj  
09 33SBezbariérový spoj 33FBezbariérový spoj 33GBezbariérový spoj  
10 18BSBezbariérový spoj 18BFBezbariérový spoj 18BGBezbariérový spoj  
11 03FBezbariérový spoj 03GBezbariérový spoj 03SBezbariérový spoj 48BSBezbariérový spoj 48BFBezbariérový spoj 48BGBezbariérový spoj  
12 33SBezbariérový spoj 33FBezbariérový spoj 33GBezbariérový spoj  
13 18BSBezbariérový spoj 18BFBezbariérový spoj 18BGBezbariérový spoj  
14 03FBezbariérový spoj 03GBezbariérový spoj 03SBezbariérový spoj 48BSBezbariérový spoj 48BFBezbariérový spoj 48BGBezbariérový spoj  
15 33SBezbariérový spoj 33FBezbariérový spoj 33GBezbariérový spoj  
16 18BSBezbariérový spoj 18BFBezbariérový spoj 18BGBezbariérový spoj  
17 03FBezbariérový spoj 03GBezbariérový spoj 03SBezbariérový spoj 48SBezbariérový spoj 48FBezbariérový spoj 48GBezbariérový spoj  
18 33SBezbariérový spoj 33FBezbariérový spoj 33GBezbariérový spoj  
19 17BSBezbariérový spoj 17BFBezbariérový spoj 17BGBezbariérový spoj  
20 02FBezbariérový spoj 02GBezbariérový spoj 02SBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 47FBezbariérový spoj 47GBezbariérový spoj  
21 32SBezbariérový spoj 32FBezbariérový spoj 32GBezbariérový spoj  
22 12SBezbariérový spoj 12GBezbariérový spoj 12FBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52GBezbariérový spoj 52FBezbariérový spoj  
23  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 42JBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42IBezbariérový spoj  
05 12BJBezbariérový spoj 12BIBezbariérový spoj 12BNBezbariérový spoj 42JBezbariérový spoj 42IBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj  
06 12IBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 12JBezbariérový spoj 42JBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42IBezbariérový spoj  
07 18BJBezbariérový spoj 18BNBezbariérový spoj 18BIBezbariérový spoj  
08 03NBezbariérový spoj 03IBezbariérový spoj 03HBezbariérový spoj 48BHBezbariérový spoj 48BNBezbariérový spoj 48BIBezbariérový spoj  
09 33HBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 33IBezbariérový spoj  
10 18BHBezbariérový spoj 18BNBezbariérový spoj 18BIBezbariérový spoj  
11 03NBezbariérový spoj 03IBezbariérový spoj 03HBezbariérový spoj 48BHBezbariérový spoj 48BNBezbariérový spoj 48BIBezbariérový spoj  
12 33HBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 33IBezbariérový spoj  
13 18BHBezbariérový spoj 18BNBezbariérový spoj 18BIBezbariérový spoj  
14 03NBezbariérový spoj 03IBezbariérový spoj 03HBezbariérový spoj 48BHBezbariérový spoj 48BNBezbariérový spoj 48BIBezbariérový spoj  
15 33HBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 33IBezbariérový spoj  
16 18BHBezbariérový spoj 18BNBezbariérový spoj 18BIBezbariérový spoj  
17 03NBezbariérový spoj 03IBezbariérový spoj 03HBezbariérový spoj 48HBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj 48IBezbariérový spoj  
18 33HBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 33IBezbariérový spoj  
19 17BHBezbariérový spoj 17BNBezbariérový spoj 17BIBezbariérový spoj  
20 02KBezbariérový spoj 02NBezbariérový spoj 02IBezbariérový spoj 47KBezbariérový spoj 47IBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj  
21 32KBezbariérový spoj 32NBezbariérový spoj 32IBezbariérový spoj  
22 12IBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 12KBezbariérový spoj 52KBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52IBezbariérový spoj  
23  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).