28
Platnost:
19.9.2017 → 23.10.2017
24.10.2017 → 21.12.2017
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 19.9.2017 do 23.10.2017.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 19.9.2017 do 23.10.2017.
S SOBOTA: Nejede od 23.9.2017 do 21.10.2017.
B SOBOTA: Jede jen od 23.9.2017 do 21.10.2017.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 24.9.2017 do 22.10.2017.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 24.9.2017 do 22.10.2017.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04  
05 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 30P 30A 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj  
06 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 47A 47P  
07 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 57P  
08 02A 17PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj  
09 07P 07A 32ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj  
10 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj  
11 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj  
12 02ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj  
13 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
14 17ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 37A 37P 57ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
15 17ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 47P  
16 02A 02PBezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj  
17 02ABezbariérový spoj 02P 17PBezbariérový spoj 17A 32PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
18 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj  
19 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj  
20 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj  
21 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj  
22 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj  
23  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04  
05 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj  
06 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj  
07 03BBezbariérový spoj 03SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj  
08 25BBezbariérový spoj 25SBezbariérový spoj  
09 05SBezbariérový spoj 05BBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj  
10 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj  
11 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj  
12 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj  
13 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj  
14 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj  
15 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj  
16 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj  
17 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj  
18 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj  
19 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj  
20 13BBezbariérový spoj 13SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj  
21 33BBezbariérový spoj 33SBezbariérový spoj  
22 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj  
23  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04  
05 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj  
06 28CBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj  
07 03CBezbariérový spoj 03NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj  
08 25CBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj  
09 05NBezbariérový spoj 05CBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj  
10 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj  
11 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj  
12 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj  
13 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj  
14 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj  
15 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj  
16 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj  
17 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj  
18 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj  
19 28CBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj  
20 13CBezbariérový spoj 13NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj  
21 33CBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj  
22 28CBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj  
23  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).