15
Platnost:
15.3.2017 → 23.12.2017
24.12.2017
25.12.2017 → 30.12.2017
31.12.2017
1.1.2018
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen v Středa, Čtvrtek a Pátek. Nejede od 11.10.2017 do 22.12.2017.
P PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 23.10.2017 do 22.12.2017.
S SOBOTA: Jede jen 30.12.2017.
B SOBOTA: Jede jen od 4.11.2017 do 23.12.2017.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen 24.12.2017.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen 31.12.2017.
D NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen 25.12.2017 a 26.12.2017.
E NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 28.10.2017 do 17.12.2017.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
05 03PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
06 00ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
07 03ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj  
08 01ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj  
09 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj  
10 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj  
11 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj  
12 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
13 01PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
14 07PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
15 10ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
16 11ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
17 09ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
18 03PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
19 27ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
20 38PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
21 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
22  
23  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 59SBezbariérový spoj 59BBezbariérový spoj  
05 29SBezbariérový spoj 29BBezbariérový spoj 36SBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj  
06 16BBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj  
07 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
08 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 36SBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
09 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
10 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
11 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
12 24SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
13 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 34SBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
14 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj  
15 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
16 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
17 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
18 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
19 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
20 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
21 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
22  
23  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04  
05 36NBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 36DBezbariérový spoj 36EBezbariérový spoj  
06 16EBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 16DBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 56EBezbariérový spoj 56CBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
07 27DBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 27EBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
08 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 36EBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 36DBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
09 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
10 28EBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj  
11 28EBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj  
12 24DBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
13 28NBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 34DBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj  
14 28DBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj  
15 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
16 28EBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj  
17 28DBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 45DBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj  
18 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj  
19 28EBezbariérový spoj 28DBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj  
20 38EBezbariérový spoj 38DBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj  
21 28DBezbariérový spoj 28EBezbariérový spoj 38DBezbariérový spoj 38EBezbariérový spoj 58DBezbariérový spoj 58EBezbariérový spoj  
22  
23  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).