15
Platnost:
25.3.2019 → 30.6.2019
Tylova → Lobzy
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
M Končí v zastávce Mrakodrap.
H Končí v zastávce Hlavní nádraží.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 7.2.2019 do 22.3.2019.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 25.3.2019 do 28.6.2019.
B SOBOTA: Nejede od 30.3.2019 do 29.6.2019.
S SOBOTA: Nejede od 9.2.2019 do 23.3.2019.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 10.2.2019 do 24.3.2019.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 31.3.2019 do 30.6.2019.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 24PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 34HABezbariérový spoj 34HPBezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 42HPBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 46HPBezbariérový spoj 47HABezbariérový spoj 51HABezbariérový spoj 52MABezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 55HPBezbariérový spoj 56HABezbariérový spoj  
05 02ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 05HPBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 13MABezbariérový spoj 15HPBezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 23HPBezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 34MABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj  
06 01ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 09HPBezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 18HABezbariérový spoj 19HPBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
07 06PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 09HPBezbariérový spoj 12HABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 19HPBezbariérový spoj 21HABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 30HPBezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
08 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
09 12PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
10 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
11 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
12 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 20MPBezbariérový spoj 20MABezbariérový spoj 23HPBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 35HPBezbariérový spoj 35MABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 48HPBezbariérový spoj 51MABezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 59HPBezbariérový spoj  
13 02PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 06MABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 18MABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
14 05PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18HPBezbariérový spoj 20MABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 28HPBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 33HABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 39HPBezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
15 00PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 23HPBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
16 07ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 21MABezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
17 07ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 21HPBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
18 06PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 13HPBezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 17MABezbariérový spoj 20HPBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 34MPBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
19 12PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
20 00PBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 30HPBezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj  
21 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj  
22 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 13HPBezbariérový spoj 13HABezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 27HPBezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj  
23 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 24BBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 44MSBezbariérový spoj 44MBBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
05 04MSBezbariérový spoj 04MBBezbariérový spoj 14MSBezbariérový spoj 14MBBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 35BBezbariérový spoj 35SBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
06 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 25MSBezbariérový spoj 25MBBezbariérový spoj 35SBezbariérový spoj 35BBezbariérový spoj 55SBezbariérový spoj 55BBezbariérový spoj  
07 12BBezbariérový spoj 12SBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj  
08 12SBezbariérový spoj 12BBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj  
09 12BBezbariérový spoj 12SBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj  
10 12BBezbariérový spoj 12SBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj  
11 12SBezbariérový spoj 12BBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj  
12 12BBezbariérový spoj 12SBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj  
13 12BBezbariérový spoj 12SBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj  
14 12SBezbariérový spoj 12BBezbariérový spoj 20MBBezbariérový spoj 20MSBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj  
15 12SBezbariérový spoj 12BBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj  
16 12SBezbariérový spoj 12BBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj  
17 12SBezbariérový spoj 12BBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj  
18 12SBezbariérový spoj 12BBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj  
19 12SBezbariérový spoj 12BBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 59SBezbariérový spoj 59BBezbariérový spoj  
20 20BBezbariérový spoj 20SBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj  
21 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 20SBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj  
22 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
23 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 24NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
05 09MNBezbariérový spoj 09MCBezbariérový spoj 12CBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 35NBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
06 15NBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 35NBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj 55NBezbariérový spoj 55CBezbariérový spoj  
07 12NBezbariérový spoj 12CBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
08 12NBezbariérový spoj 12CBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
09 12CBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
10 12CBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
11 12NBezbariérový spoj 12CBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
12 12CBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
13 12CBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
14 12NBezbariérový spoj 12CBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
15 12CBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
16 12CBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
17 12NBezbariérový spoj 12CBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
18 12CBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
19 12CBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 27CBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 59NBezbariérový spoj 59CBezbariérový spoj  
20 20CBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj  
21 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj  
22 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
23 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).